Opinnäytetyökilpailun 2018 parhaat palkittiin

16.3.2018

Vuoden 2018 parhaana työelämän etiikkaa käsittelevänä opinnäytetyönä palkittiin Outi Lehtosen yhteiskunnallisten yritysten johtajia ja innovaatiotoimintaa käsittelevä pro gradu -tutkielma. Kilpailussa myönnettiin kunniamaininta Ida Okkosen vastaanottokeskusten johtajien eettisiä dilemmoja tarkastelevalle pro gradu -tutkielmalle. Voittajat julkistettiin 15.3.2018 Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereella.

EBEN Suomi ry:n järjestämässä kilpailussa palkittiin vuoden paras työelämän etiikkaan liittyvän opinnäytetyö. Kilpailuun saivat osallistua vuosien 2016 ja 2017 aikana valmistuneet työelämän etiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt. Vuosittaisessa kilpailussa tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintosumma on 300 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden. Vuonna 2018 palkinto jaettiin viidettä kertaa.

Vuoden 2018 kilpailun parhaana työnä palkittiin KTM Outi Lehtosen pro gradu -tutkielma ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta – Yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”. Tutkimus tarkastelee johtajien suhtautumista innovaatioihin osana yrityksen toimintaa ja tunnistaa sisällönanalyysin avulla erilaisia merkityksiä, joita yhteiskunnallisten yritysten johtajat antavat innovaatiotoiminnalle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten yritysten innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja niitä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseen.

Kilpailussa myönnettiin lisäksi kunniamaininta työn merkittävyydestä KTM Ida Okkosen pro gradu -tutkielmalle ”Ethical dilemmas as professional challenge – case study on management in reception centers in Finland”. Ida Okkonen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineena johtaminen.

Palkintoraadissa oli edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys:

Mika Koskinen, sovittelija, 10Times Oy

Mikael Niskala, Senior Adviser, Mitopro Oy

Niklas Reuter, EBEN Suomi ry:n puheenjohtaja ja konsultti, Projnik

Marjo Siltaoja, Jyväskylän yliopisto

Anna Heikkinen, Tampereen yliopisto

 

Outi Lehtosen pro gradu ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta – Yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”, saatavilla sähköisesti: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101969/GRADU-1504855786.pdf?sequence=1

Ida Okkosen pro gradu ”Ethical dilemmas as professional challenge – case study on management in reception centers in Finland”, saatavilla sähköisesti: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201710103970