Yritysetiikka-lehti

Yritysetiikka-lehti julkaisee yritysten ja erilaisten organisaatioiden etiikkaan ja vastuullisuuteen liittyvää tutkimusta sekä käytännön näkökulmia. Lehti ylläpitää ja virittää keskustelua yritysetiikan tutkimuksesta ja käytännöistä. Yritysetiikka on monialainen julkaisu, joka julkaisee pääosin suomen kielellä kirjoitettuja tekstejä. Yritysetiikka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen lehti, joka julkaistaan EBEN Suomi ry:n nettisivuilla ja lähetetään postitse yhdistyksen jäsenille. 

Lehteen voi tarjota tutkimusartikkeleita ja muita tekstejä (esim. kolumneja, katsauksia, haastatteluja, väitösuutisia, ilmoituksia, kirja- ja tutkimusesittelyjä ja -arvosteluja). Lehti ei maksa kirjoituspalkkioita eikä sitoudu julkaisemaan tarjottua aineistoa. Tutkimusartikkelit ovat vertaisarvioituja.

Lehti julkaistaan yhden tai kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja/tai syksyllä. Tutkimusartikkelit tulee toimittaa päätoimittajalle lehden ohjeiden mukaan. 

​Ohjeita kirjoittajille


Aikataulut

Kevään numero

  • Tutkimusartikkelit syyskuun loppuun mennessä
  • Muut tekstit joulukuun loppuun mennessä

Syksyn numero

  • Tutkimusartikkelit maaliskuun loppuun mennessä
  • Muut tekstit elokuun puoliväliin mennessä

Päätoimittaja

Anna Heikkinen
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Sähköposti: Anna.L.Heikkinen(at)tuni.fi

Toimittajat

Johanna Kujala
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Sähköposti: Johanna.Kujala(at)tuni.fi

Elina Riivari
Jyväskylän yliopisto
Kauppakorkeakoulu
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO
Sähköposti: Elina.Riivari(at)jyu.fi

Toimitusneuvosto

Suvi Heikkinen, Jyväskylän yliopisto

Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto

Mika Skippari, Jyväskylän yliopisto


ISSN 1797-8866

Yritysetiikka-lehdet PDF-muodossa