Yritysetiikka-lehti

Yritysetiikka-lehti julkaisee yritysten ja erilaisten organisaatioiden etiikkaan ja vastuullisuuteen liittyvää tutkimusta sekä käytännön näkökulmia. Lehti ylläpitää ja virittää keskustelua yritysetiikan tutkimuksesta ja käytännöistä. Yritysetiikka on monialainen julkaisu, joka julkaisee pääosin suomen kielellä kirjoitettuja tekstejä. Lehti julkaisee myös englanninkielisiä tekstejä. Yritysetiikka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen lehti, joka julkaistaan EBEN Suomi ry:n nettisivuilla OpenAccess-julkaisuna ja lähetetään postitse yhdistyksen jäsenille. 

Lehteen voi tarjota tutkimusartikkeleita ja muita tekstejä (esim. kolumneja, katsauksia, haastatteluja, väitösuutisia, ilmoituksia, kirja- ja tutkimusesittelyjä ja -arvosteluja). Lehti ei maksa kirjoituspalkkioita eikä sitoudu julkaisemaan tarjottua aineistoa. Tutkimusartikkelit ovat vertaisarvioituja.

Lehti julkaistaan yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Artikkelit ja muut julkaistavaksi tarjottavat tekstit tulee toimittaa päätoimittajalle lehden ohjeiden mukaan.

​Ohjeita kirjoittajille

Kirjoittajalla on oikeus rinnakkaistallentaa artikkeli oman organisaationsa, esim. yliopiston, julkaisuarkistoon välittömästi lehden julkaisun jälkeen. Rinnakkaistallentamiseen voi käyttää kustantajan pdf-versiota.


Päätoimittaja

Anna Heikkinen
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Sähköposti: Anna.L.Heikkinen(at)tuni.fi

Toimittajat

Johanna Kujala
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Sähköposti: Johanna.Kujala(at)tuni.fi

Elina Riivari
Jyväskylän yliopisto
Kauppakorkeakoulu
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Sähköposti: Elina.Riivari(at)jyu.fi

Toimitusneuvosto

Suvi Heikkinen, Jyväskylän yliopisto

Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto

Mika Skippari, Jyväskylän yliopisto


ISSN 2737-3819 (painettu)
ISSN 1797-8866 (verkkojulkaisu)

Yritysetiikka-lehdet PDF-muodossa