Skanska: Vastuullisuus vauhdittaa liiketoimintaa (6.4.2021)

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kirjoitti kattavasti blogissaan siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännössä ja miten monitahoisesti se vaikuttaa yrityksen ja sen vaikutuspiirissä olevien ihmisten toimintaan. 

Vastuullinen yritys on luotettava kumppani

Tuomas Särkilahti / 23.3.2021

Skanskan maailmanlaajuisesti yhteinen päämäärä on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Tässä on lähtökohtamme liiketoiminnallemme, ja vastuullisuuden toteuttaminen käytännössä on meillä jokaisen asia ja työtämme joka päivä.

Vastuullisuustyössä painopistealueemme liittyvät työturvallisuuteen ja hyvinvointiin, eettisyyteen, ympäristöön, yhteiskuntatyöhön sekä monimuotoisen hyväksyvän työyhteisön kehittämiseen. Meille tärkeää on rakentaa kulttuuria, jonka avulla vastuullisuus käytännössä toteutuu ja työn merkityksellisyys lisääntyy niin omassa työssämme kuin laajassa kumppaniverkostossamme.

Kun rakennamme parempaa yhteiskuntaa, se tarkoittaa, että tartumme kehittämistä vaativiin asioihin ja olemme aloitteellisesti ratkaisemassa ongelmia. Siksi olemme mukana myös monien vastuullisuusorganisaatioiden toiminnassa oppimassa, jakamassa kokemuksia ja viemässä yhdessä asioita eteenpäin. Emoyhtiömme Skanska AB liittyi UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen jo vuonna 2001 ja Skanska Suomi liittyi Global Compact Network Finland -verkoston jäseneksi vuoden 2021 alussa.

Työturvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet vastuullisuustyömme keskiössä pitkään. Tänä vuonna nostamme työturvallisuuden rinnalle entistä vahvemmin oikeudenmukaiset työolot. Haluamme varmistaa, että Skanskan työmailla työskennellään terveellisesti ja turvallisesti tai ei ollenkaan. Rakennustyömaa on yhteinen työpaikka monille eri yritysten työntekijöille ja kaikilla, myös yhteistyökumppaniemme työntekijöillä, tulee olla oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot.

Olemme ponnistelleet paljon työturvallisuuden kulttuurin kehittämiseksi LIFE-hankkeessa, jossa aidosti välitetään työkavereista ja kaikista työyhteisön jäsenistä. Vaikka LIFE – minä välitän -hanke käynnistyi alun perin työturvallisuuden kautta, siinä on kyse laajemmin kulttuurista, jossa yhteisellä työpaikalla kaikilla on hyvät ja turvalliset työskentelyolosuhteet ja avoin ilmapiiri tuoda esiin epäkohtia tai kehitettäviä asioita. Tältä pohjalta voimme edistää myös oikeudenmukaisten työolojen toteutumista työmaillamme. Lähtökohtana on, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme noudattavat tehtyjä sopimuksia. Skanskan eettinen ohjeisto on osa jokaista alihankintasopimusta ja edellytämme sopimuksissamme alihankkijoiden sitoutuvan Skanskan Supplier Code of Conductiin. Vaikka vastuullisen hankinnan periaatteet ja siihen liittyvät työkalut ovat meillä jo laajasti käytössä, tehtävää on vielä. Työstämme ja kehitämme toimenpiteitä oikeudenmukaisten työolojen varmistamiseksi työmaillamme.

Hallitukset, kaupungit ja yritykset asettavat kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja pyrkivät kohti hiilineutraaliutta. Sijoittajat ja rahoittajat edellyttävät konkreettisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja asiakkaamme haluavat kestäviä ratkaisuja. Olemme laatineet hiilitiekartan, jonka on tarkoitus johdattaa meitä vuoteen 2045. Maailmanlaajuinen tavoitteemme on olla silloin hiilineutraali yritys, ja tavoitteeseen on laskettu mukaan koko toimitusketjumme.

Rakennusmateriaaleilla on tässä kokonaisuudessa iso merkitys, sillä niiden osuus hiilipäästöistämme on nykyraportoinnin mukaan yli 90 prosenttia. Tähän kytkeytyy myös rakennusalan toimijoiden yhteinen haaste ja mahdollisuus. Nykyisiä rakennusmateriaaleja tulee korvata uusilla, vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla. Tämä edellyttää osaamista hankkia ja käyttää hiilineutraaleimpia tarjolla olevia materiaaleja – mutta myös suunnittelijoiden tulee osata suunnitella näitä materiaaleja käyttäen ja materiaalivalmistajien tulee hioa prosessinsa niiden valmistamisen kannalta optimaaliseksi. Uusien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan eri alojen osaajien avointa yhteistyötä.

Asiakaslähtöisten konseptien kehittäminen on yksi hiilitiekarttamme painopistealueista ja antaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä innovaatioyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Voimme auttaa asiakkaitamme tarjoamalla heille rakennuksia, joiden koko elinkaaren hiilijalanjälki on tavanomaista pienempi. Erilaisilla suunnittelu- ja energiaratkaisuilla voidaan vähentää rakennusten energiankulutusta ja sitä kautta pienentää rakennusten käytönaikaista hiilijalanjälkeä. Rakennusosien uudelleenkäytön tai materiaalien kierrätyksen avulla voidaan lisäksi vähentää päästöjä rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Rakennuksessa tai tontilla on myös mahdollista parhaimmillaan tuottaa jopa ylimääräistä uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi yhdessä Helenin kanssa viemme eteenpäin hanketta, jossa Helsingin Kruunuvuoren kallioluoliin on tarkoitus rakentaa suuri energian kausivarasto, joka mahdollistaa alueellisen energiantuotannon uudelle asuinalueelle.

Asiakkaat ja sijoittajat edellyttävät meiltä mitattavaa vastuullisuutta. Uskon myös, että vastuullisuus vauhdittaa liiketoimintaa ja tarjoaa edelläkävijäyrityksille selkeän kilpailuedun. Me Skanskassa haluamme, että meidät tunnetaan vastuullisuuden edelläkävijänä ja siksi hyvänä kumppanina.

Alkuperäinen blogi löytyy linkistä: https://blogi.skanska.fi/2021/03/vastuullinen-yritys-on-luotettava-kumppani/