Opinnäytetyökilpailu

EBEN Suomi ry järjestää vuosittain kilpailun yritys- ja organisaatioetiikkaa käsitteleville opinnäytetöille. Kilpailussa tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintosumma on 500 euroa. 

Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden. Vuonna 2020 palkinto jaettiin seitsemättä kertaa.