Opinnäytetyökilpailu

EBEN Finland Thesis Award

EBEN Suomi ry järjestää opinnäytetyökilpailua, jossa palkitaan paras yritysten eettisyyteen tai vastuullisuuteen liittyvä opinnäytetyö. Kilpailu järjestetään vähintään joka toinen vuosi.

Kilpailuun voivat osallistua erityisen ansiokkaat suomalaisissa yliopistoissa valmistuneet pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt. Opinnäytetyön kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi:

  • yritys- ja organisaatioetiikka
  • eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
  • vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen
  • kestävä kehitys yrityksissä ja organisaatioissa
  • sidosryhmäjohtaminen ja -suhteet
  • yhteiskunnallinen yrittäjyys
  • yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi

Kilpailussa tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden.

Palkintoa on jaettu vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2024 palkinto jaetaan yhdeksännen kerran.