EBEN Suomi ry:n hallitus 2023

Soilikki Viljanen

hallituksen puheenjohtaja

KTM, EMBA, kehittämis- ja vaikuttavuuspäällikkö, jatko-opiskelija; soilikki.viljanen@ethicsinnovation.fi

Soilikki on vaikuttavuusasiantuntija Kukunorissa  ja viimeistelee väitöskirjatutkimustaan etiikan ja innovaatioiden suhteesta yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnassa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen oppiaineessa. Soilikki on myös ETHOS- tutkimusryhmän jäsen. Häntä kiinnostaa arvolähtöisen liiketoiminnan tutkiminen ja siinä erityisesti ihmisten kohtaamiseen liittyvä etiikka ja sen kytkökset innovaatioihin.

”EBEN tarjoaa minulle hienon mahdollisuuden päästä tarkastelemaan eettisyyden/vastuullisuuden kenttää eri näkökulmista, verkostoitumismahdollisuuksia ja erityisesti päästä yhdistämään tutkimuksen tekeminen ja käytäntöön viety eettisyys/vastuullisuus.”

Soilikki Viljanen

Anna Hannula, KTT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
hallituksen varapuheenjohtaja
Yritysetiikka-lehden päätoimittaja
anna.hannula (at) tuni.fi

Anna on vastuullisen liiketoiminnan tutkija Tampereen yliopiston RESPMAN Research Group -tutkimusryhmästä. Annan väitöstutkimus käsitteli ilmastonmuutoskäsityksiä suomalaisessa liiketoiminnassa. Hänen tutkimusintressejään ovat vastuulliseen liiketoimintaan liittyen erityisesti ympäristöasiat ja sidosryhmäsuhteet. 

"EBEN on minulle keino yhdistää tutkimusta ja käytäntöä sekä verkostoitua eettisyydestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Yritysetiikka-lehden toimittajana pääsen nostamaan esiin kiinnostavia näkökulmia aiheeseen liittyen ja esittelemään niitä EBENin jäsenille."

Anna Hannula

Saara Leppänen 
hallituksen jäsen

antropologi, VTM & väitöstutkija, kehityspäällikkö Live-säätiössä,
saara.t.p.leppanen(at)jyu.fi

Saara tekee väitöstutkimusta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselle työpaikan inklusiivisuuden rakentumisesta kestävän henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Saara on jo pitkään tehnyt työtä tutkimusteemansa parissa Live-säätiössä (ent. Invalidisäätiö), jossa hän jatkaa kehityspäällikön tehtävässä väitöstyönsä ohessa. Saara on kiinnostunut monimuotoisen työelämän kehittämisestä tasa-arvoiseksi ja oikeudenmukaiseksi kaikille työntekijöille ja työntekemisen tavoille - jotta jokainen löytäisi itselleen sopivan työn ja tavan onnistua työssään!

Lue lisää Saaran sivuilta https://workplaceinclusiveness.com 

Ellen Lindell, konsultti, coach ja sertifioitu CSLE® johdon työnohjaaja
hallituksen jäsen, sihteeri

Jäsenasioissa voit olla yhteydessä ebensuomiry (at) gmail.com

Ellen on kokenut johtamisen sekä työyhteisöjen kehittäjä ja valmentaja, jonka missio on hyvän työelämän edistäminen ihmiskeskeistä johtamista edistämällä, ihmisyyttä arvostavin tavoin sekä eettisesti kestävin keinoin.

”Vahva haluni on saada aikaan asiakkaitteni kanssa syvä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa osaamiseni, kokemukseni sekä näkemykseni tuottavat organisaatiolle sellaista lisäarvoa, jolla varmistamme strategian toteutumisen arvoja ilmentäen, vastuullisesti, työntekijöiden merkityksellisyyden kokemusta  edistäen. Olen EBEN Suomi ry:ssä löytänyt ajattelutavalleni ja arvostuksilleni resonanssia, joka edistää missioni toteuttamista ja hyödyttää siten myös asiakkaitani. Eben tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja saada tarkastella laajasti työelämän eettisyyttä sekä vastuullisuutta myös tieteen ja tutkimuksen tekemisen näkökulmista.”

Ellen Lindell

Riikka Tapaninaho
KTT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

hallituksen jäsen

Riikka Tapaninaho toimii yliopisto-opettajana yrityksen johtamisen opintosuunnassa Tampereen yliopistossa. Riikka on väitellyt sidosryhmäarvonluonnista kestävän kehityksen kontekstissa vuonna 2022. Riikan kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena ovat kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, kiertotalous ja biodiversiteetti. Riikka toimii CICAT2025- ja A4C- tutkimusprojekteissa. 

José-Carlos García-Rosell, YTT, KTL, dosentti, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

hallituksen jäsen

José-Carlos toimii vastuullisen matkailuliiketoiminnan yliopistonlehtorina Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI) Lapin yliopistossa. Hänen tutkimusintressejään ovat vastuullinen matkailu, strateginen yritysvastuu, yritysetiikka ja johtamisen korkeakoulutuksen pedagogiikka.

Lue lisää José-Carlosin sivuilta https://www.jcgarciarosell.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ !


Elina Riivari
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠KTT, dosentti, Jyväskylän yliopisto

hallituksen jäsen

Elina työskentelee johtamisen yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa. Hänen tutkimusalaansa on eettisyys ja innovaatiot organisaatioissa. Elina on mukana Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen! -hankkeessa https://www.fokukseen.fi/.

Piia Leppämäki

hallituksen varajäsen

Piia toimii Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa yliopistonopettajana kauppatieteissä. Hän tekee väitöstutkimusta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun johtamisen oppiaineeseen palvelevan johtamisen, työpaikkakiusaamisen sekä työhyvinvoinnin suhteista. Avoimessa yliopistossa Piia toimii johtoryhmän jäsenenä ja on ollut mukana monissa kehittämishankkeissa kuten jatkuvan oppimisen opintotarjonnan laajentamisessa sekä kauppatieteen avoimen väylän uudistamisessa. Aikaisemmin hän on työskennellyt yrityspuolella ICT- ja taloushallintoaloilla erilaisissa tehtävissä. ”EBEN tarjoaa mielenkiintoisen foorumin vastuulliseen liiketoimintaan liittyvän tutkimustiedon ja käytäntöjen vuoropuheluun. Itseäni kiinnostaa erityisesti vastuullinen johtaminen ja sen vaikutus organisaatioissa.”


Erika Heiskanen, laillistettu psykologi, partneri, Juuriharja Consulting Group Oy

hallituksen varajäsen

Erika on laillistettu psykologi, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus johdon valmentamisesta sekä organisaatioiden eettisyyden kehittämisestä.

Erika on menestyksekkäästi auttanut lukuisia organisaatioita uudistamaan johtamistaan, rakenteitaan sekä prosessejaan yhä kestävämmälle pohjalle, tuottavuutta ja työhyvinvointia tukeviksi. Viime vuodet Erikan fokus on ollut whistleblowing-kanavan ja -prosessin käyttöönottojen tukemisessa.

Erika on yksi EBEN Suomi ry:n perustajajäsenistä ja yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.


Anniina Kinnunen, KTM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
rahastonhoitaja

Anniina työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen oppiaineessa. Väitöskirjassaan hän tutkii suoritusmittauksen, strategian ja organisaation arvojen yhteyksiä osuuskuntatoiminnallisessa organisaatiossa. Hän on osa JY:n kauppakorkeakoulun SALP -tutkimusryhmää.

Anniina Kinnunen