EBEN Suomi ry:n hallitus 2021

Soilikki Viljanen, KTM, EMBA, Co-Founder, jatko-opiskelija

hallituksen puheenjohtaja, soilikki.viljanen@ethicsinnovation.fi

Soilikki on partneri yhteistyöpeleihin suuntautuneessa Awareness Recreated Oy:ssa  ja viimeistelee väitöskirjatutkimustaan etiikan ja innovaatioiden suhteesta yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnassa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen oppiaineessa. Soilikki on myös ETHOS- tutkimusryhmän jäsen. Häntä kiinnostaa arvolähtöisen liiketoiminnan tutkiminen ja siinä erityisesti ihmisten kohtaamiseen liittyvä etiikka ja sen kytkökset innovaatioihin.

”EBEN tarjoaa minulle hienon mahdollisuuden päästä tarkastelemaan eettisyyden/vastuullisuuden kenttää eri näkökulmista, verkostoitumismahdollisuuksia ja erityisesti päästä yhdistämään tutkimuksen tekeminen ja käytäntöön viety eettisyys/vastuullisuus.”

Soilikki Viljanen

Elina Riivari, KTT, FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
hallituksen varapuheenjohtaja, Yritysetiikka-lehden toimittaja

Elina on yliopistonopettaja johtamisen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut erityisesti organisaatioiden eettisestä toiminnasta ja innovatiivisuudesta, organisaatiokulttuurista sekä henkilöstöjohtamisesta. Elina kuuluu JY:n kauppakorkeakoulun ETHOS-tutkimusryhmään. 

Elina Riivari

Ellen Lindell, konsultti, coach ja sertifioitu CSLE® johdon työnohjaaja
hallituksen jäsen, sihteeri

Jäsenasioissa voit olla yhteydessä ebensuomiry (at) gmail.com

Ellen on kokenut johtamisen sekä työyhteisöjen kehittäjä ja valmentaja, jonka missio on hyvän työelämän edistäminen ihmiskeskeistä johtamista edistämällä, ihmisyyttä arvostavin tavoin sekä eettisesti kestävin keinoin.

”Vahva haluni on saada aikaan asiakkaitteni kanssa syvä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa osaamiseni, kokemukseni sekä näkemykseni tuottavat organisaatiolle sellaista lisäarvoa, jolla varmistamme strategian toteutumisen arvoja ilmentäen, vastuullisesti, työntekijöiden merkityksellisyyden kokemusta  edistäen. Olen EBEN Suomi ry:ssä löytänyt ajattelutavalleni ja arvostuksilleni resonanssia, joka edistää missioni toteuttamista ja hyödyttää siten myös asiakkaitani. Eben tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja saada tarkastella laajasti työelämän eettisyyttä sekä vastuullisuutta myös tieteen ja tutkimuksen tekemisen näkökulmista.”

Ellen Lindell

Anna Heikkinen, KTT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
hallituksen jäsen, Yritysetiikka-lehden päätoimittaja
anna.l.heikkinen (at) tuni.fi

Anna on vastuullisen liiketoiminnan tutkija Tampereen yliopiston RESPMAN Research Group -tutkimusryhmästä. Annan väitöstutkimus käsitteli ilmastonmuutoskäsityksiä suomalaisessa liiketoiminnassa. Hänen tutkimusintressejään ovat vastuulliseen liiketoimintaan liittyen erityisesti ympäristöasiat ja sidosryhmäsuhteet. 

"EBEN on minulle keino yhdistää tutkimusta ja käytäntöä sekä verkostoitua eettisyydestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Yritysetiikka-lehden toimittajana pääsen nostamaan esiin kiinnostavia näkökulmia aiheeseen liittyen ja esittelemään niitä EBENin jäsenille."

Anna Heikkinen

Anniina Kinnunen, KTM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
hallituksen jäsen, rahastonhoitaja

Anniina työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen oppiaineessa. Väitöskirjassaan hän tutkii suoritusmittauksen, strategian ja organisaation arvojen yhteyksiä osuuskuntatoiminnallisessa organisaatiossa. Hän on osa JY:n kauppakorkeakoulun SALP -tutkimusryhmää.

Anniina Kinnunen

Marjo Siltaoja, KTT, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto
hallituksen jäsen, EBEN executive committee -jäsen

Marjo toimii johtamisen apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut erityisesti yritysvastuun teemoista sekä ristiriitaisten päätösten ja organisaatiokäytänteiden oikeuttamisprosesseista.  

”Näen Ebenin erinomaisena kanavana verkottua alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. Organisaatio toimii myös hyvänä areenana  nostaa  esiin moraalikysymyksiin liittyviä jännitteitä ja pohtia niiden ratkomista.”

Marjo Siltaoja

Kirsi Sukuvaara, KTM, yrittäjä

hallituksen jäsen

Kirsi toimii yrittäjänä perustamassaan Yrityspeili Oy nimisessä yrityksessä tavoitteenaan edistää organisaatioiden eettistä toimintaa, oikein toimimisen kulttuuria ja työhyvinvointia. Gradu -tutkielmassaan (2019) Kirsi käsitteli eettisen toiminnan ja kulttuurin tarkastamista kysymällä mitä, miksi ja miten eettistä toimintaa organisaatioissa arvioidaan ja varmistetaan.

”Olen täysin vakuuttunut, että eettisellä toimintatavalla on suuri merkitys organisaatioiden kestävään menestykseen, tuloksellissuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. On helppoa olla vakuuttunut asioista, kun taustalla on tieteellistä tutkimusta ja käytännön kokemusta ja havainnointia. EBEN ry: n toiminnassa mielenkiintoista on juuri tämä tutkimuksen ja käytännön yhdistyminen. Yhdistys on minulle myös erinomainen verkostoitumis- ja keskustelukanava samanhenkisten ihmisten kanssa.”

José-Carlos García-Rosell, YTT, KTL, dosentti, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

hallituksen varajäsen

José-Carlos toimii vastuullisen matkailuliiketoiminnan yliopistonlehtorina Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI) Lapin yliopistossa. Hänen tutkimusintressejään ovat vastuullinen matkailu, strateginen yritysvastuu, yritysetiikka ja johtamisen korkeakoulutuksen pedagogiikka.


Erika Heiskanen, laillistettu psykologi, partneri, Juuriharja Consulting Group Oy

hallituksen varajäsen

Erika on laillistettu psykologi, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus johdon valmentamisesta sekä organisaatioiden eettisyyden kehittämisestä.

Erika on menestyksekkäästi auttanut asiakkaitamme myös uudistamaan organisaatiorakenteitaan sekä prosessejaan tuottavuutta ja työhyvinvointia tukeviksi. Tällä hetkellä Erikan aika kuluu asiakkaiden auttamisessa whistleblowing-direktiivin vaateiden täyttämisessä.

Erika on yksi EBEN Suomi ry:n perustajajäsenistä ja yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.