Opinnäytetyökilpailun 2019 voittaja palkittiin

Vuoden 2019 parhaana yritys- ja organisaatioetiikkaa käsittelevänä opinnäytetyönä palkittiin Eveliina Peltoniemen johtajien moraalista identiteettiä ja johtamisen huolenaiheita käsittelevä pro gradu -tutkielma. Voittaja julkistettiin 14.3.2019 Tampereen yliopistolla järjestettyjen Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien yhteydessä.

opinnaytetyo 2019 palkitut
Opinnäytetyön voittaja palkittiin Tampereella 14.3.2019. Kuvassa vasemmalta oikealle Marjo Siltaoja, Soilikki Viljanen, Eveliina Peltoniemi, Anna Heikkinen ja Outi Lehtonen.

EBEN Suomi ry:n järjestämässä kilpailussa palkittiin vuoden paras yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvä opinnäytetyö. Kilpailuun saivat osallistua vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistuneet yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt. Vuosittaisessa kilpailussa tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden. Vuonna 2019 palkinto jaettiin kuudetta kertaa.

Vuoden 2019 kilpailun parhaana työnä palkittiin Eveliina Peltoniemen pro gradu -tutkielma ”Johtajien moraalinen identiteetti työssä ja johtamiseen liittyvät huolenaiheet”. Tutkielma tarkastelee suomalaisten johtajien moraalista identiteettiä työssä, johtamisen huolenaiheita ja näiden kahden käsitteen välistä yhteyttä. Tutkielman empiirinen osio perustuu laajaan suomalaisille johtajille suunnattuun kyselytutkimukseen. Peltoniemen tutkielma tuo esiin moraalisen identiteetin merkitystä osana johtamisen arkea ja sen vaikutuksia arjen johtamisessa esiin nouseviin huolenaiheisiin. Tutkielma avaa ansiokkaasti myös keskustelua johtajien moraalisen identiteetin mittaamiselle ja luotettavan mittarin kehittämiselle. Eveliina Peltoniemi on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta ja viimeistelee psykologian maisterin tutkintoaan Jyväskylän yliopistossa.

Palkintoraadissa oli edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys:

Soilikki Viljanen, yhteiskunnallisten innovaatioiden ja etiikan konsultti, EBEN Suomi ry:n puheenjohtaja

Henrika Franck, Professor of Practice, Aalto yliopisto

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Adviser, CEO & Founder, Code of Conduct Company Oy

Marjo Siltaoja, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

Anna Heikkinen, yliopistotutkija, Tampereen yliopistoEveliina Peltoniemen pro gradu ”Johtajien moraalinen identiteetti työssä ja johtamiseen liittyvät huolenaiheet” saatavilla sähköisesti http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201806203295