EBEN Annual conference 2016 Nottingham (6.10.2016)

Kesän konferenssiterveisiä! EBEN Annual conference 2016 Nottingham

6.10.2016

Tekstin kirjoittaja: Suvi Heikkinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tänä kesänä EBENin kansainvälinen etiikasta kiinnostunut verkosto kokoontui Nottinghamin kaupunkiin Englantiin. European Business Ethics Networkin 29. vuosikonferenssin järjesti Nottinghamin Trentin yliopisto 20.-22.6.2016. Konferenssin teemana oli ”The development of responsible and sustainable business practice: Habits, mindsets and business models”. Konferenssiin oli integroituna tällä kertaa myös Englannin ja Irlannin alueen Principles for Responsible Management Education (PRME) -konferenssi, joka keskittyi erityisesti vastuullisen johtamisen opettamiseen ja kouluttamiseen. Tämän vuoksi tutkijoiden ja liike-elämän asiantuntijoiden lisäksi konferenssissa oli paljon myös alan opetustehtävissä vaikuttavia henkilöitä kuten maisteriohjelmien johtajia ja opintosuunnittelijoita.

Keynote-puheenvuoron konferenssissa piti EBENin toiminnassa pitkään mukana ollut ”grand old man”, arvostettu sidosryhmäteorian luoja professori Ed Freeman Yhdysvalloista. Ed Freeman on aina yhtä viihdyttävä puhuja ja esiintyjä, vaikka olen saanut häntä kuulla monissa eri konferensseissa. Hän toi tällä kertaa esiin huolensa liittyen businesskoulujen rooliin tulevien johtajien ja eri liike-elämän toimijoiden kouluttajana. Hän painottikin sitä, että koska businesskoulut toimivat näinä päivinä resurssiniukoissa ja turbulenteissa ympäristöissä, yritysetiikan teemojen opettamista ei tulisi pitää itsestäänselvänä. Yliopistojen ja eri koulutusohjelmien tulisikin hänen mukaansa entistä intensiivisemmin tuoda yritys- ja johtamisetiikan teemoja esille, jotta ko. teemat ovat vahvasti mukana myös tulevissa opinto-ohjelmissa ja kurssisisällöissä. Hänen puheenvuoronsa sai todella muistamaan sen, että meillä erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä toimivilla on suuri vastuu ja vaikutus siihen millaiseksi tulevaisuuden työelämän ja liiketoiminnan tarinat muodostuvat sekä siihen millaisia ovatkaan tulevaisuuden johtajat.

Itse konferenssi sijaitsi idyllisessä Keski-Englannissa, mutta aika meni tiiviisti aamusta iltaan konferenssin tiimellyksessä. Muut kaupungin nähtävyydet tai esimerkiksi Robin Hood (poikani useista kyselyistä huolimatta) jäivät nyt tällä kertaa näkemättä. Konferenssi osui samaan ajankohtaan kuin Brexit-äänestys, ja konferenssin epävirallisissa keskusteluissa aihepiiri puhuttikin kovasti. Äänestystä edeltäviä julkisia väittelyjä TV:stä seuranneena jään mielenkiinnolla odottamaan millaiseksi Brexit-tarina jatkossa muodostuu.

Yksi konferenssiin osallistumisen motiiveista oli myös se, että kutsuimme ihmisiä tulemaan ensi kesänä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa järjestettävään EBENin vuosikonferenssiin. Konferenssin teemana ensi vuonna on ”Searching for Sustainability in Future Working Life”. Konferenssista kyselijöitä oli paljon ja Suomi kuulosti monelle hyvin eksoottiselta ja uudelta konferenssimaalta. Kannustan kaikkia jo varaamaan konferenssille tilaa kalenterista ensi kesäksi 14.-16.6.2017. Toivottavasti saamme järjestettyä vähintään yhtä hienon EBENin vuosikonferenssin Jyväskylässä, mitä Nottingham meille tarjosi.

Suvi Heikkinen, Post doc -tutkija, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu