Opinnäytetyökilpailun 2020 voittaja palkittiin

Vuoden 2020 parhaana yritys- ja organisaatioetiikkaa käsittelevänä opinnäytetyönä palkittiin Katja Halosen palvelevaa johtajuutta organisaation lähijohtajuudessa tarkasteleva pro gradu -tutkielma. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Jaan-Pauli Kimpimäen pro gradu -tutkielmalle. Voittaja julkistettiin 12.3.2020 Tampereen yliopistolla järjestettyjen Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien yhteydessä.

opinnaytetyo 2020
Opinnäytetyön voittaja palkittiin Tampereella 12.3.2020. Kuvassa vasemmalta oikealle Anna Heikkinen, Jaan-Pauli Kimpimäki, Katja Halonen ja Elina Riivari.

EBEN Suomi ry:n järjestämässä kilpailussa palkittiin vuoden paras yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvä opinnäytetyö. Kilpailuun saivat osallistua vuosien 2018 ja 2019 aikana valmistuneet yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt. Vuosittaisessa kilpailussa tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden. Vuonna 2020 palkinto jaettiin seitsemättä kertaa.

Vuoden 2020 kilpailun parhaana työnä palkittiin Katja Halosen pro gradu -tutkielma ”Palveleva johtajuus organisaation lähijohtajuudessa”. Tutkielmassa tarkastellaan työntekijöiden kokemuksia palvelevasta johtajuudesta terveydenhuollon organisaation lähijohtajuudessa. Halosen tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu sairaanhoitajien haastatteluista. Tutkielma osoittaa, että palveleva johtajuus on monilta osin hyvin soveltuva lähestymistapa terveydenhuollon organisaation lähijohtamiseen. Toisaalta tulokset tuovat ilmi myös palvelevan johtajuuden ”varjopuolia”, jotka ovat haasteellisia terveydenhuollon organisaation lähijohtamisessa.

Ote palkintoraadin perusteluista: Opinnäytetyössä palvelevan johtamisen soveltuvuutta tarkastellaan yhteiskunnallisesti merkittävän, jatkuvassa muutoksessa olevan terveysalan ison organisaation työntekijöiden käytännön kokemusten näkökulmasta. Tutkimus selventää palvelevan johtajuuden olemusta ja palvelevan johtamisotteen olemusta siten, että sillä on kiinnostavuutta ja sovellettavuutta myös muilla toimialoilla hyödynnettäväksi. Voittava opinnäytetyö nostaa esiin keinoja, joilla organisaatiot voivat edistää eettisyyttä arjen toiminnoissaan.

Katja Halonen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektisihteerinä.

Arviointiraati päätti lisäksi myöntää kunniamaininnan Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulun Strategy, Innovation ja Sustainability -koulutusohjelmasta valmistuneelle Jaan-Pauli Kimpimäen työlle ”Exploring the intersection of strategic management and sustainable development: a bibliometric network analysis”.

Palkintoraadissa oli edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys EBEN Suomi ry:n hallituksesta:

Soilikki Viljanen, yhteiskunnallisten innovaatioiden ja etiikan konsultti, EBEN Suomi ry:n puheenjohtaja

Ellen Lindell, konsultti, coach ja sertifioitu CSLE® johdon työnohjaaja

Sari Puurtinen, YTM, valmentaja, Juuriharja

Marjo Siltaoja, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

Anna Heikkinen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto



Katja Halosen pro gradu ”Palveleva johtajuus organisaation lähijohtajuudessa” on saatavilla sähköisesti http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201907033563

Jaan-Pauli Kimpimäen pro gradu ”Exploring the intersection of strategic management and sustainable development: a bibliometric network analysis” on saatavilla sähköisesti http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201905221657