Kestävää liiketoimintaa (2.10.2017)

Kestävää liiketoimintaa – hyveillä, säännöillä, arvoilla, vai kaikilla?

2.10.2017

Tekstin kirjoittaja: Niklas Reuter, konsultti ja valmentaja (Tmi Projnik), EBEN Suomi ry:n hallituksen puheenjohtaja

Onnistumme yrityksenä parhaiten sillä, että luomme sitouttavaa ja toimivaa yrityskulttuuria. Tällainen kulttuuri korostaa positiivisuutta ja hyvän tekemistä toisille käytännön henkilökohtaisina tekoina. Tätä toimintaa voidaan myös kutsua hyveeksi.

Kaiken perustana pitää olla yhteinen ja kaikkien hyväksymä näkemys siitä, millä myönteisillä tavoilla työpaikallamme toimitaan, ns. hyveellinen toimintakulttuuri. Tämän avulla ymmärrämme ja hyväksymme toisemme paremmin, luomme luottamusta, avoimuutta ja yhteishenkeä. Tällainen yhteisöllisyys tuottaa lukuisia muitakin hyödyllisiä rinnakkaisvaikutuksia, kuten parempaa yhteistyötä, tiedonvaihtoa, laadukkaita ratkaisuja, rakentavia parannusehdotuksia jne. Hyve on samalla laadun tae.

Hyve ei kuitenkaan yksin riitä. Vakaville lainvastaisille rikkeille, jotka toteutuessaan vaarantavat ihmishenkiä tai vahingoittavat yrityksen mainetta ja taloutta, täytyy löytää vaihtoehtoiset käyttäytymistä ohjaavat keinot. Yhteisöllisyyden tueksi tarvitaan sääntöjä. Molemmat tukevat toinen toisiaan. Yhdistelemällä hyveitä ja sääntöjä saamme liiketoimintaamme enemmän kestävyyttä.

Liiketoiminnassa suunta voi muuttua nopeastikin. Markkinatilanne, teknologiset innovaatiot ja asiakaskäyttäytymisen uudet trendit edellyttävät ketteryyttä. Kaiken ei pidä, eikä kaikki voi, heti muuttua. Tarvitaan arvoja, jotka kuvaavat sitä mikä, on juuri meille tärkeätä. Arvot ohjaavat meitä, kun haemme suuntaa. Ne eivät kuitenkaan välttämättä kerro, hyveen lailla, miten me toimimme eri käytännön tilanteissa.

Millä keinovalikoimalla pystymme rakentamaan tällaisen toimivan kokonaisuuden? Hyveitä voidaan määritellä ns. ”Hyveet työssä” -prosesseilla, joita toteuttavat mm. Hyveet Työssä -verkosto (www.hyveettyossa.fi). Verkoston jäsenyritykset auttavat hyveiden valinnassa, määrittelyssä, mittaamisessa ja kehittämisessä. Projnik (www.projnik.fi) on myös yksi verkoston jäsenistä.

Organisaatioiden eettisten sääntöjen ja korruption vastaisten ohjeiden varmistamiseksi käytetään nykyään Suomessakin entistä enemmän ns. Whistleblowing-työkalua. Whistleblowing mahdollistaa turvallisen, nimettömän ja sähköisen ilmoituskanavan eettisten rikkeiden tai korruption ennaltaehkäisemiseen.