EBEN Suomi palkitsi parhaat yritysten eettisyyttä ja vastuullisuutta tarkastelevat opinnäytetyöt

23.3.2022

Vuoden 2022 opinnäytetyökilpailun voitti Jaana Reijosen ESG-tekijöiden merkitystä yritysten suorituskyvylle koronapandemian aikana tarkasteleva gradu. Kunniamaininnat myönnettiin Antti Kontiolle ja Johanna Liljalle. Palkinnot jaettiin 17.3.2022 Tampereen yliopistolla Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä.

Opinnäytetyökilpailun parhaat palkittiin Tampereella 17.3.2022. Kuvassa (vasemmalta) Erika Heiskanen, Soilikki Viljanen, Antti Kontio, Jaana Reijonen, Johanna Lilja, Anna Heikkinen

EBEN Suomi ry:n järjestämässä kilpailussa palkittiin paras yritysten eettisyyttä tai vastuullisuutta tarkasteleva opinnäytetyö. Kilpailuun saivat osallistua vuosien 2019–2021 aikana suomalaisissa korkeakouluissa valmistuneet pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt. Vuosittaisessa kilpailussa tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, tutkimuksellisen laadun, tulosten oivaltavuuden ja käytännön merkityksen perusteella. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden. Vuonna 2022 palkinto jaettiin kahdeksatta kertaa ja kilpailuun osallistui ennätysmäärä erittäin korkeatasoisia tutkielmia seitsemästä eri korkeakoulusta.

Jaana Reijosen työ palkittiin parhaana opinnäytetyönä

Vuonna 2022 parhaana työnä palkittiin Jaana Reijosen pro gradu -tutkielma ”The importance of ESG factors for company performance during Covid-19 pandemic”. Jaana Reijonen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Hankenilta laskentatoimen pääaineesta. Valintaraadin perustelut: Jaana Reijosen tutkielma käsittelee yritysten ESG-toimien ja tuloksen yhteyttä ansiokkaasti ja käytännönläheisesti. ESG-toimet aiheena on erittäin ajankohtainen ja pinnalla erityisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyen. Tutkielman tulokset pohjautuvat laadukkaasti toteutettuun kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tulokset osoittavat, että ESG-toimet ja tulos ovat aidosti yhteydessä. Tulos on tärkeä, sillä se vahvistaa, että ESG-työllä on merkitystä ja siihen kannattaa panostaa.

Kokonaisuutena tutkielma tarjoaa erittäin ajankohtaisen ja ansiokkaan koonnin ESG-toimien ja tuloksellisuuden yhteyksistä. Raati näkee, että tutkielma tarjoaa arvokasta tietoa yrityksille, joissa ESG-toimia jo tehdään ja toimijoille, jotka ovat nyt kehittämässä ESG-toimiaan. Lisäksi tulokset ovat erityisen kiinnostavia finanssialalle ja institutionaalisille sijoittajille, sillä tulokset osoittavat, että institutionaalisilla sijoittajilla on tärkeä rooli ja että heidän mukanaolonsa vahvistaa ESG-toimien laatua.

Kunniamaininnat myönnettiin Antti Kontiolle ja Johanna Liljalle

Arviointiraati päätti lisäksi myöntää kaksi kunniamainintaa korkeatasoisessa kilpailussa Antti Kontiolle (LUT yliopisto, supply management -maisteriohjelma) ja Johanna Liljalle (Tampereen yliopisto, vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma).

Valintaraadin perustelut: Antti Kontion tutkielman ”Management of sustainability-related risks in multi-tier supply chains” aihe on globaalisti ajankohtainen ja koskee monia, erityisesti suuria organisaatioita, jotka parhaillaan kehittävät hankintaketjujen vastuullisuutta. Yrityksillä tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto aiheesta on melko riittämätöntä ja Kontion tutkielma tuottaakin arvokasta tietoa tästä aiheesta. Lisäksi raati piti riskienhallinnan näkökulmaa erityisen ansiokkaana ja mielenkiintoisena.

Raati kiittää työn ja tulosten konkreettisuutta. Erityisen arvokkaana raati pitää yhteistyön näkökulman korostamista riskienhallinnassa, sillä se rakentaa ymmärrystä siitä, että mihin suuntaan yritys voi tukea toimitusketjujaan. Tutkielma on kattava tietopaketti tästä ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta pohjautuen laajaan empiiriseen aineistoon. Tulokset ovat käytännössä globaalisti merkittäviä toimitusketjujen kansainvälisen luonteen vuoksi.

Johanna Liljan ”Digitalisation and well-being at work: Understanding work transformation and the role of acceptance through thematic narrative analysis” -tutkielma on erinomaisesti toteutettu tutkimus, joka käsittelee työhyvinvointia ja digitalisaatiota erittäin ajankohtaisena etätyöaiheena. Tutkimuksen narratiivinen asetelma tuottaa mielenkiintoisella tavalla tietoa siitä, kuinka yksilöt suhtautuvat digitalisaatioon. Tarina on voimakas työkalu, sillä se tekee asioita ymmärrettäväksi yhden ihmisen ja yhteisön näkökulmista. Liljan tutkielma liittyykin ansiokkaasti ajankohtaiseen kehityskulkuun, jossa työelämä on muuttumassa yksilökeskeiseen suuntaan. Tämä muuttaa erityisesti henkilöstöhallinnon käytäntöjä yksilölähtöisiksi.

Konsulttitoiminnan näkökulmasta tutkielma tuottaa arvokasta tutkittua tietoa digitalisoitumisesta ja siitä, miksi se voidaan kokea haastavana yhteisöissä. Tutkielma on laadukkaasti toteutettu ja siinä kuuluu tutkijan oma ääni ansiokkaalla tavalla. Raati kiittää erityisesti tutkielman sujuvaa, selkeää ja konkreettista kieliasua, mikä on erittäin tärkeä asia tutkimustulosten viestimisessä.

Palkintoraadissa oli edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemykset:

Erika Heiskanen, Juuriharja Consulting oy; Johanna Noreila, Academic Work; Anna Berglind, CapMan; Sanna-Mari Myllynen, Helsingin kaupunki; Hilkka Malinen, HR-ammattilainen; Marjo Siltaoja, Jyväskylän yliopisto; Anna Heikkinen, Tampereen yliopisto

 

Jaana Reijosen gradu: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/413914

Antti Kontion gradu: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021083144683

Johanna Liljan gradu: https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202004294492