Vuoden toinen Pyöreän Pöydän etiikkakeskustelu inklusiivisuudesta to 29.9.2022 15-16:30

6.9.2022

Vuoden toinen Pyöreän Pöydän etiikkakeskustelu inklusiivisuudesta järjestetään torstaina 29.9.2022 klo 15-16:30. Keskustelun teemana on  vammaisuus ja neurodiversiteetti. Vammaiset ja autistit kokevat syrjintää työelämässä ja koemme tärkeäksi asian esille nostamisen ja siitä puhumisen - jotta jokainen yksilö kohdattaisiin työelämässä yhdenvertaisesti.

Keskustelemassa kanssamme Petteri Kyllönen ja Saara Reiman.

Tietoa tapahtumasta

Neurodiversiteetillä viitataan ihmisten aivojen monimuotoisuuteen ja siihen, kuinka ihmiset tuntevat, aistivat ja oppivat eri tavalla. Neurodiversiteetin teemassa keskitymme itsenäisesti eläviin autisteihin työelämässä. Pohdimme sitä, keitä autistit oikeastaan ovat sekä keskustelemme autistien tavallisimmista vahvuuksista ja tuen tarpeista työelämässä. Keskustelemme myös autistien tilanteesta työelämässä yleisesti sekä heihin kohdistuvasta syrjinnästä ja vaikuttamistyön tärkeydestä. Aiheeseen ja keskusteluun meitä johdattelee valtiotieteiden maisteri, autismiymmärrykseen ja aistiherkkyyteen erikoistunut konsultti Saara Reiman.

Vammaisuudessa keskitymme erityistarpeisen lapsen ja nuoren asemaan koulussa sekä osatyökykyisen ja vammaisen aikuisen paikkaan työelämässä. Pohdimme muun muassa vammaisen ja osatyökykyisen henkilön kokemaa syrjintää sekä keinoja, joilla negatiivisiin asenteisiin vammaisia kohtaan voidaan vaikuttaa. Aiheeseen meitä johdattelee Petteri Kyllönen, kauppatieteiden maisteri ja yritysneuvoja.


Ilmoittaudu mukaan täältä.

Keskustelemassa mukana

Petteri Kyllönen on kauppatieteiden maisteri ja yritysneuvoja. Hän työskentelee järjestökoordinaattorina Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry:ssä, Nätverk med inflytande Hen – Du & Jag rf:ssä, joka keskittyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erityistarpeisten lasten ja –nuorten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kehittämiseen yhteiskunnassa. Petterin sydäntä lähellä on osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Petteri on toiminut muun muassa yrittäjänä työllistäen myös muita henkilöitä. Hänellä on kokemusta työllisyysvalmennuksista. Petteri on CP-vammansa (spastinen diplegia) vuoksi kokenut työelämässä myös syrjintää. Hän on kiinnostunut siitä, millaisilla toimilla edesautetaan yhteiskunnallista asenneilmapiirin muutosta edellä todettujen erityisryhmien työllisyyden edistämiseksi. Petteristä lisää osoitteessa https://petterikyllonen.fi   

Saara Reiman on valtiotieteiden maisteri ja KoKoA ry:n koulutettu kokemusasiantuntija. Saaran kokemus autismikirjolaisuudesta on elämänmittainen. Saara järjestää muun muassa koulutuksia autismista, joissa hän käsittelee aihetta autismiyhteisön hyväksymien asiasisältöjen kautta. Saara on myös aktiivinen vaikuttaja. Hän on pidetty puhuja ja sisällöntuottaja. Saarasta lisää osoitteessa https://kaiao.fi