Whistleblowing-webinaari 4.6.2021 klo 8.30-9.30/ EBEN ja Henry

12.5.2021

Tervetuloa EBEN Suomi ry:n ja Henryn yhteiseen Whistleblowing-webinaariin!

Pakollinen whistleblowing-kanava ja -hallinto, mitä käytännössä pitää tehdä?

Syksyllä 2019 vahvistettu EU-direktiivi velvoittaa kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita järjestämään sekä henkilöstölle että useille ulkoisille sidosryhmille anonymiteetin turvaavan whistleblowing- eli ilmoituskanavan.
Anonymiteetti on turvattava myös teknisesti. Aiemmin käytössä olleet sähköpostikanavat ja intranetin palautekanava eivät enää riitä. Mitä käytännössä pitää tehdä?

Webinaarissa käydään läpi

  • direktiviin keskeiset vaatimukset
  • kanavan käyttöönotto ja tarvittava hallinto
  • käytännön kokemuksia kanavan käytöstä
  • aikataulu

MAKSIMIOSALLISTUJAMÄÄRÄ 100 osallistujaa

ILMOITTAUTUMINEN: https://forms.gle/76MSjn9CR2nqjPNWA

Webinaarin pitää Juuriharjan perustajapartneri Erika Heiskanen, yritysetiikan, eettisen johtamisen ja organisaatiokulttuurin rakentamisen pioneeri Suomessa. Erikalla on yli 20 vuoden kokemus eri toimialoilla tehdyistä ratkaisuista eettisten riskien minimoimiseksi ja kestävien toimintatapojen kehittämiseksi. Erika on tunnettu käytännönläheisestä ja havainnollistavasta tavastaan puhua.