Opinnäytetyökilpailun 2015 parhaat palkittiin

9.4.2015

EBEN Suomi ry:n järjestämässä opinnäytetyökilpailussa palkittiin vuoden 2015 paras työelämän etiikkaan liittyvä tutkielma. Lisäksi annettiin kunniamaininta toiselle työlle. 

Kilpailuun saivat osallistua vuosien 2013 ja 2014 aikana valmistuneet työelämän etiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita.

Voittajaksi valittiin KTM Tiina Koiviston, Jyväskylän yliopisto, pro gradu -työ ”Esimies työpaikkakiusaajana: Positiot ja tarinalinjat kiusattujen työntekijöiden kertomuksissa”. Opinnäytetyö tarkastelee esimiestä työpaikkakiusaajana kiusattujen alaisten näkökulmasta. Esimiehen ja alaisen välillä vallitsee automaattisesti vallan epätasapaino, joka mahdollistaa kiusaamisen ja vaikeuttaa siihen puuttumista. Tutkimuksessa kiusattujen tuottamaan tarina-aineistoon pureudutaan positiointiteorian kautta.

Kunniamaininta myönnettiin Emilia Kaholalle, Jyväskylän yliopisto, ”Eettinen organisaatiokulttuuri, esimies-alaissuhde ja organisaatioluottamus” -tutkimuksesta.

Palkintoraatiin kuuluivat professori emerita Salme Näsi (Tampereen yliopisto), KTT, yliopistotutkija Marjo Siltaoja (Jyväskylän yliopisto) sekä Tiina Kurejoki-Henriksson (EBEN Suomi ry).