EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2020 / EBEN Finland 2020 Master’s Thesis Award

27.1.2020

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2020 yritys- tai organisaatioetiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Voittaja julkistetaan 11.–12.3.2020 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa.

EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2020

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2020 yritys- tai organisaatioetiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Kilpailuun voivat osallistua suomalaisista korkeakouluista vuosien 2018 ja 2019 aikana valmistuneet yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkielma voidaan lähettää kilpailuun vain kerran. Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Tutkielmakilpailuun voi osallistua vain yhden kerran. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys.

Opinnäytteen tekijän tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Heikkiselle (Anna.L.Heikkinen@tuni.fi) viimeistään keskiviikkona 5.2.2020. Tutkielma ja liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:

  1. Opinnäytetyö
  2. Loppulausunto
  3. Hakijan yhteystiedot sekä perustelut hakemukselle (yksi sivu), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä erityiset vahvuudet ja sen merkityksellisyyden tarkastelemansa ilmiön kannalta.

Voittaja julkistetaan 11.–12.3.2020 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään saapuvan paikalle vastaanottamaan palkintoa ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat EBEN Suomi ry:n vuoden jäsenyyden.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

EBEN Suomi ry:n hallitus
www.eben-net.fi

**

EBEN Finland 2020 Master’s Thesis Award

EBEN Finland ry is accepting master’s thesis and diploma thesis completed in a Finnish university in 2018 and 2019 to be considered for EBEN Finland 2020 master’s thesis award. Thesis submitted for the award are required to be related to business or organisational ethics and be meritorious.

The thesis will be evaluated regarding the significance of the research problem, positioning to previous research, empirical quality, insightfulness of the findings and practical contribution. A thesis can be submitted for the award only once. The award committee includes experts from academic research and practice.

The author of the thesis should send the following documents to Anna Heikkinen (Anna.L.Heikkinen@tuni.fi). The deadline for proposals is Wednesday February 5, 2020. Please note that master’s thesis and proposals can be in Finnish, Swedish or English.

  1. Master’s thesis
  2. Evaluation
  3. Contact information of the author with justifications for the proposal (1 page) including the strengths and significance of the thesis.

The award winner will be announced in the Responsible Business Research Seminar organised March 11–12, 2020 at Tampere University. The winner is expected to attend the award ceremony and give a presentation of the thesis. The award prize is 500 euros and a one year membership of EBEN Finland.

We are looking forward to many submissions.

EBEN Finland
www.eben-net.fi