EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2019: Yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvän tutkielman palkitseminen

9.1.2019

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2019 yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Pyydämme ystävällisesti opinnäytteiden ohjaajia kehottamaan opinnäytteiden tekijöitä osallistumaan tähän kilpailuun. Voittaja julkistetaan 13.–14.3.2019 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa.

Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistuneet yritys- ja organisaatioetiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Tutkielmakilpailuun voi osallistua vain yhden kerran. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys. 

Opinnäytteen tekijän tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Heikkiselle (Anna.L.Heikkinen@tuni.fi) viimeistään perjantaina 25.1.2019. Tutkielma ja liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:
1. Opinnäytetyö
2. Loppulausunto
3. Hakijan yhteystiedot sekä perustelut hakemukselle (yksi sivu), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä erityiset vahvuudet ja sen merkityksellisyyden tarkastelemansa ilmiön kannalta.

Voittaja julkistetaan 13.–14.3.2019 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään saapuvan paikalle vastaanottamaan palkintoa ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat EBEN Suomi ry:n jäsenyyden vuodelle 2019.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

EBEN Suomi ry:n hallitus

Kilpailukutsu (pdf)