EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2017: Työelämän etiikkaan liittyvän tutkielman palkitseminen

13.1.2017

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2017 työelämän etiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Pyydämme ystävällisesti työelämän etiikkaan liittyvien opinnäytteiden ohjaajia kehottamaan opinnäytteiden tekijöitä osallistumaan tähän kilpailuun. Voittaja julkistetaan 15.–16.3.2017 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa.

Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2015 ja 2016 aikana valmistuneet työelämän etiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys.

Opinnäytteen tekijän tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Heikkiselle (Anna.L.Heikkinen@uta.fi) viimeistään perjantaina 27.1.2017:
1. Opinnäytetyö
2. Loppulausunto
3. Hakijan yhteystiedot sekä perustelut hakemukselle (yksi sivu), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä erityiset vahvuudet ja sen merkityksellisyyden tarkastelemansa ilmiön kannalta.

Voittaja julkistetaan 15.–16.3.2017 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään saapuvan paikalle vastaanottamaan palkintoa ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 300 euroa. 

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

EBEN Suomi ry:n hallitus

www.eben-net.fi

Kilpailukutsu(pdf)