EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2016: Työelämän etiikkaan liittyvän tutkielman palkitseminen

2.12.2015

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2016 työelämän etiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Pyydämme ystävällisesti työelämän etiikkaan liittyvien opinnäytteiden ohjaajia kehottamaan opinnäytteiden tekijöitä osallistumaan tähän kilpailuun.

Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2014 ja 2015 aikana valmistuneet työelämän etiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys.

Opinnäytteen tekijän tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Heikkiselle (Anna.L.Heikkinen@uta.fi) viimeistään perjantaina 15.1.2016: 
1. Opinnäytetyö
2. Loppulausunto
3. Hakijan yhteystiedot sekä perustelut hakemukselle (yksi sivu), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä erityiset vahvuudet ja sen merkityksellisyyden tarkastelemansa ilmiön kannalta.

Voittaja julkistetaan 16.–17.3.2016 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään saapuvan paikalle vastaanottamaan palkintoa ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 300 euroa.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

 

EBEN Suomi ry:n hallitus 

www.eben-net.fi