Uutisia vuosilta 2010-2014

1.12.2014

EBEN Suomi ry:n ja Kuntaliiton yhteinen iltapäiväseminaari

Kunta kuorii nahkaansa - eettisyydestä voimavara muutokseen?

26.11.2014, Kuntatalo, 4.15, Helsinki

klo. 12.30-15.30

 

EBEN Suomi ry järjestää yhteistyössä Suomen Kuntaliiton Kuntakehitys, 

Demokratia ja johtaminen -yksikön kanssa iltapäiväseminaarin teemalla 

"Kunnat luovat nahkaansa - eettisyydestä voimavara muutokseen?" 26.11. 

klo. 12.30-15.30 Kuntatalolla, tilassa 4.15.

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta: 

johtamisen eettisyydestä kuntien rakenteiden ja roolin myllerryksessä. 

Seminaarissa esiintyvät eettisen johtamisen asiantuntija, psykologi 

Erika Heiskanen Juurharja Consulting Oy:stä, sosiaali- ja 

terveyslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Kaarina Wilskman 

Järvenpään kaupungista ja Learning cafen vetäjänä toimii DI, 

hallituksen puheenjohtaja Petri Lehtipuu Novetos Oy:stä.

 

Ilmoittautuminen viimeistään 19.11.: 

https://www.webropolsurveys.com/S/BE5FE080D2258B6C.par

 

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista. Paikkoja on 

rajoitetusti.

 

EBEN Suomi ry sai uuden hallituksen

Hallituksen jäsenet kaudella 2014 - 2015 ovat:

Maria Ojakoski, puheenjohtajaAnna Heikkinen
Tiina Kurejoki-Henriksson
Hannele Mäkelä 
Niklas ReuterMarjo Siltaoja
Meri Vehkaperä 
Petri Lehtipuu, varajäsen
Elina Seikku, varajäsen

 

VUODEN 2014 TAPAHTUMAKALENTERI

Kaikkiin vuoden tapahtumiin ovat tervetulleita sekä nykyiset että uudet jäsenet. Tapahtumat ovat jäsenille maksuttomia, ellei erikseen muuta mainita. Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita, mutta osaan tilaisuuksista voi heille olla osallistumismaksu.

 

27.2.2014 Aamiaistilaisuus yhteistyössä FIBS:n kanssa

12.3.2014 Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 12.–13.3. yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa
27.5.2014 Luottamuksen rakentaminen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi
4.–5.6.2014 Taloustutkijoiden kesäseminaari yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa
26.11.2014 Kunta kuorii nahkaansa - eettisyydestä voimavara muutokseen? -iltapäiväseminaari yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

 

Yritysetiikan tutkielma palkittu

EBEN Suomi ry palkitsi keväällä 2014 ensimmäistä kertaa yritysetiikkaan liittyvän opinnäytetyön.

Kilpailuun saattoivat osallistua vuosien 2012 ja 2013 aikana valmistuneet yritysetiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt. Tutkielmia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella.

Palkintoraadissa olivat edustettuina sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön yritystoiminnan näkemys. Akateemisen tutkimuksen edustajina olivat Prof. Salme Näsi (Tampereen yliopisto) sekä KTT, yliopistotutkija Marjo Siltaoja (Jyväskylän yliopisto) ja yritystoiminnan edustajana Petri Lehtipuu, Novetos Oy. Kukin arvioija teki itsenäisen esityön lukemalla kaikki tutkielmat ja arvioimalla jokaisen työn sekä asettamalla ne näkemyksensä mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Raadin tehtävä oli sekä innostava että vaikea. Kun raadin arviot yhdistettiin, esiin nousi kuitenkin kaksi työtä, joista toiselle myönnettiin EBENin tutkielmapalkinto ja toiselle kunniamaininta. Palkinnon luovutti Petri Lehtipuu.

Voittajaksi valittiin FM, KTM Anu Pynnösen pro gradu -työ aiheesta Tunnistettu vaan ei tunnustettu: huonon johtajan etsintää teoriasta ja diskurssista. Anu Pynnösen työn ytimessä on huono johtaminen. Työ on aiheeltaan kiinnostava, oivaltava ja metodiikaltaan omaperäisen ansiokas. Tekijä yhdistää huonoa johtamista koskevan teoreettisen viitekehyksen Talouselämän-lehden yhden vuosikerran johtamisdiskurssin kolmivaiheiseen analyysiin ja päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan huono johtaminen jää näkymättömäksi ja esiintyy hyvän johtamisen vastakohtana tai puutteena. 

Kunniamaininta myönnettiin Piia Leppämäelle, jonka pro gradu -työn aihe oli Esimies-alaissuhteen laadun ja organisaatioluottamuksen vaikutus organisaation innovointikyvykkyyteen. Piia Leppämäen työ osoittaa, että tutkimuksen teoreettinen malli on pätevä. Korkealaatuinen esimies-alaissuhde lisää organisaation innovointikyvykkyyttä sekä suoraan että epäsuorasti organisaatioluottamuksen kautta. 

 

Tervetuloa aamiaisseminaariin "Eettiset yt:t – voiko niitä käydä?"  

10.12.2013, Helsinki 


Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://tieturi.mailpv.net/archive/show/427119
EBEN Suomi ry järjestää yhdessä Tieturi Oy:n ja Soprano Communications  
Oy:n kanssa aamuseminaarin ”Eettiset yt-neuvottelut - voiko niitä  
käydä”. Seminaari on ilmainen ja se järjestetään Helsingin  
Ruoholahdessa, HTC:n (High Tech Center) tiloissa osoitteessa  
Tammasaarenkatu 5.

Aamuseminaari tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kuunnella ja  
keskustella eettisistä yt-neuvotteluista. Haluamme välittää  
yritysjohdon kokemuksia yt-neuvotteluiden läpiviennistä ja niihin  
liittyvistä eettisistä näkökulmista sekä tarjota mahdollisia hyviä  
käytäntöjä niille,jotka niitä kipeästi tarvitsevat. Yhtenä näkökulmana  
on henkilöstön ja lomautettavien/irtisanottavien henkilöiden osaamisen  
kehittäminen rekrytointi- ja valmennuspalveluiden kautta. 
Aamuseminaarissa julkaistaan myös yritys- ja hr-johdolle suunnatun ja  
äskettäin toteutetun eettisiä yt-neuvotteluja koskevan  
kyselytutkimuksen tulokset. Äänessä ovat mm. yt-neuvotteluita vetänyt  
Marco Mäkinen (varatoimitusjohtaja, TBWA Helsinki). Pienryhmissä  
kerätään osallistujien käytännön kokemuksia ja pohditaan käytäntöön  
sovellettavia eettisiä ratkaisuja.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Yritysetiikkaan liittyvän tutkielman palkitseminen

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2014 ensimmäistä kertaa yritysetiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Pyydämme ystävällisesti yritysetiikkaan liittyvien opinnäytteiden ohjaajia kehottamaan opinnäytteiden tekijöitä osallistumaan tähän kilpailuun.

Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2012 ja 2013 aikana valmistuneet yritysetiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön yritystoiminnan näkemys.

 

Opinnäytteen tekijän tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Johanna Kujalalle (johanna.kujala@uta.fi) viimeistään perjantaina 31.1.2014: 
1. Opinnäytetyö
2. Loppulausunto
3. Hakijan yhteystiedot sekä perustelut hakemukselle (yksi sivu), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä erityiset vahvuudet ja sen merkityksellisyyden tarkastelemansa ilmiön kannalta.

Voittaja julkistetaan maaliskuussa 2014 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään saapuvan paikalle vastaanottamaan palkintoa ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 300 euroa.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

 

VUODEN 2013 TAPAHTUMAKALENTERI

Kaikkiin vuoden tapahtumiin ovat tervetulleita sekä nykyiset että uudet jäsenet. Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita maksamalla osallistumismaksun. Tapahtumat ovat jäsenille maksuttomia, ellei erikseen muuta mainita.

* EBEN miniseminaari 31.1.2013, klo 15.00–18.30, Helsinki

* Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivä 14.3.2013, Tampere

* Vuosikokous 16.5.2013, Helsinki

* EBEN Research Conference, 6.–8.6.2013, Pamplona, Espanja

* Taloustutkijoiden kesäseminaari 12.–13.6.2013, Jyväskylä

* EBEN Annual Conference, 12.–14.9.2013 Lille, Ranska

* Tuorein Yritysetiikka-lehti ilmestynyt

* Business Ethics: A European Review jäsenistön luettavissa

 --------------

EBEN miniseminaari:

STRATEGICALLY ETHICAL OR ETHICALLY STRATEGIC?

Time: Thursday, January 31st, at 15:00 – 18:30

Place: Helsinki

Corporate responsibility often seems to halt halfway. Decisions are made on all levels of an organisation; it is not enough that only some people are aware and committed. People in leadership positions hold the keys. At best, company values and culture enable corporate responsibility to be manifest in the millions of decisions made daily. At their worst, they stonewall any progress. Ethical leadership is the key to sustainable success.

Join us! We want to share experiences and hear yours. Corporate responsibility and ethics can be alive throughout an organisation, support the realisation of business strategy and ensure also economic success in turbulent times and complex environments.

 

Agenda

 

15.00 Welcome, CEO, partner Erika Heiskanen, Juuriharja Consulting Group Ltd and Annu Matula, Henley Business School

15.30 Professor Kevin Money, Henley Business School: Ethical leadership and Successful Business. Case stories from global companies and lessons learned.

16.30 CEO, partner Kaija Katariina Erkkilä, Midaxo: Responsible and ethical leadership in M&A processes

17.00 Discussion and reflection of the lessons learnt

18.00 Summing Up, Erika Heiskanen and Annu Matula

Register via email
hilla.lempiainen@juuriharja.fi

and please send us the following information with a message heading: EBEN, registering

You will receive more information via email.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.Peruuttamattomista ilmoittautumisista ja myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 €.

----------------

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUSPÄIVÄ

14.3.2013, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Miten vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat tulevat esiin erilaisissa liiketoimintamalleissa ja liiketoimintaympäristöissä? Miten näitä näkökulmia voidaan tutkia ja kehittää?

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivän tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivä pyrkii edesauttamaan tutkijoiden verkostoitumista ja suomalaisen vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen. Tutkimuspäivä tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä. Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

 

-    Vastuullinen liiketoiminta ja eettinen johtaminen

-    Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet

-    Sidosryhmävuorovaikutus

-    Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi

-    Kestävä kehitys

-    Arvon muodostus ja erilaiset liiketoimintamallit

Tutkimuspäivään voit ilmoittautua e-lomakkeella osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8614/lomake.html.

Mikäli haluat pitää esityksen tutkimuspäivässä, ilmoittaudu ja toimita esityksestäsi enintään 200 sanan abstrakti 31.1.2013 mennessä. Esitettäväksi valitut abstraktit ja tutkimuspäivän ohjelma julkaistaan 22.2.2013. Abstraktin perusteella kirjoitetun tutkimuspaperin voi lähettää arvioitavaksi EBEN Suomi ry:n toimittamaan Yritysetiikka-lehteen (www.eben-net.fi).

Mikäli haluat osallistua tutkimuspäivään ilman esitystä, ilmoittaudu viimeistään 8.3.2013. Tilaisuus on maksuton.

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivää järjestävien RESPMAN-tutkimusryhmän ja EBEN Suomi ry:n puolesta lämpimästi tervetuloa!

Johanna Kujala

--------------

VUOSIKOKOUS

EBEN Suomi – EBEN Finland ry:n vuosikokous järjestetään Helsingissä 16.5. klo 15.30. Kokouksen jälkeen pidetään EBENin miniseminaari klo 16–18. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta seuraavassa jäsenkirjeessä.

-----------------

EBEN Research Conference, 6. – 8.6.2013, Pamplonassa Espanjassa

We would like to invite you to participate in our 2013 Research Conference and to prepare contributions related to reputation and business ethics.

The general theme of the 2013 Conference is “Corporate Reputation:Being and Looking Good”.

The Conference will be held in Pamplona, Spain, from Thursday June 6, to Saturday June 8, 2013. It will be organized by the School of Economics and Business Administration of the University of Navarra.

As reputation has become a fashionable concept in recent years, especially since the outbreak of the most recent financial crisis, this is a very promising research area, especially in the field of business ethics. Finding out about the real relationship between reputation and ethics in the economic and corporate areas is a challenge that is worth addressing.

CALL FOR PAPERS 

Deadline February 15

Lisätietoja: http://www.eben-net.org

------------------

TALOUSTUTKIJOIDEN KESÄSEMINAARI

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää perinteisen taloustutkijoiden kesäseminaarin 12.–13.6.2013 jo 30. kerran.Seminaariin ovat tervetulleita kaikki kansantaloustieteen, yrityksen taloustieteiden, julkisen hallinnon ja yrityselämän edustajat sekä muut seminaarin aihepiireistä kiinnostuneet. Kuten jo useana vuonna aiemmin, seminaarin yhteydessä järjestetään yritysetiikkaan liittyvä workshop, josta tarkempia tietoja seuraavassa jäsenkirjeessä.

------------------

EBEN Annual Conference, 12. – 14.9.2013

Next year EBEN Annual Conference will  take place in Lille, France at EDHEC Business School, September 12-14. The theme of the EBEN conference will be "License to Operate".

Full papers (or alternatively detailed abstracts in Word format of about 1000 words), with 5 keywords have to be uploaded onto the EBEN 2013 conference website by April 30, 2013.Lisätietoja: http://www.eben-net.org

------------------

TUOREIN YRITYSETIIKKA-LEHTI ILMESTYNYT

Uusin numero on postitettu jäsenistölle ja se löytyy myös yhdistyksen sivuilta osoitteesta http://www.eben-net.fi/

----------------------

BUSINESS ETHICS: A EUROPEAN REVIEW JÄSENISTÖN LUETTAVISSA

Dear EBEN member,

You have now set up a free 6 month trial to BE:ER for EBEN members, which will run from 15th January – 15th July. The instructions for activation are as follows:

STEP 1: Log in to Wiley Online Library with your email and password. If you have not yet registered, please register at http://www.onlinelibrary.wiley.com/user-registration

STEP 2: Go to the trial access page within your profile at http://www.onlinelibrary.wiley.com/myprofile/trials

STEP 3: Enter the case-sensitive trial access code – BEER2013 – in the dialog box and click ‘submit code’. Once you have successfully submitted your trial access code, you will see a confirmation message on-screen.

Let me know if you have any queries about this process.

Best wishes,

Mario Silar
EBEN

2012

TURNAROUND EVENT 2012 – Can business save the world?

15.3.2012, Musiikkitalo

EBEN Suomi ry:n vuosikokous 19.4.2012

2012 EBEN research conference ‘Accountability, transparency, sustainability’ Thursday 7th to Saturday 9th June, 2012 
Newcastle University Business School, England

 

KESÄSEMINAARI Jyväskylässä
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää perinteisen taloustutkijoiden kesäseminaarin 13. - 14.6.2012 jo 29. kerran Jyväskylässä.

 

EBEN miniseminaari: Strateginen vastuullisuus ja eettinen johtaminen13.9.2012, klo 15.30 – 18.00, Helsinki

2012 EBEN Annual Conference “Work, Virtues and Flourishing"Barcelona, Spain and it is organized by the Center for Business in Society of IESE Business School.

 

 

2011

Syksyn tapahtumia:

 

EBEN Suomi ry järjestää yhteistyössä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Sustainability Forumin kanssa johtajuuden etiikkaa käsittelevän seminaarin torstaina 1.12.2011 klo 14 - 18

Paikka: HAAGA-HELIAn Pasila toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki. Tapahtuma on maksuton.

Johtajuuden valot ja varjot - miten käyttää valtaa rakentavasti

Yritysetiikka-lehti 1/2010 ilmestyy.

 

 

EBENin kansainvälinen vuosikonferenssi lähestyy EBEN Annual Conference 2011, Antwerp, September 15-17

 

This year's Annual Conference will take place in Antwerp, Belgium for both academics and practitioners.

The main theme of this conference is “Dare to Care: building a caring organisation". Practitioners are invited as well. More information here.

Johtaminen 2020 -seminaariin alennus EBENin jäsenille EBEN Suomi ry:n, YJY ry:n sekä MQ-klubin jäsenille 20 % alennus seminaarin perushinnasta 30.6.2011 asti. Nyt on voimassa tarjous kolme henkilöä kahden hinnalla, yhteensä 1 380 € (+ alv 23%) elokuun loppuun asti. Seminaaritietoja täältä.

 

Kahdeksannet TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVÄT järjestetään 3.–4.11.2011 Tampereen yliopistossa.

Vuoden 2011 tutkimuspäivien näkökulmana on suomalaisen työelämän tarkastelu eurooppalaisessa kontekstissa. Miltä esimerkiksi suomalainen työelämän laatu, työssä jaksaminen/jatkaminen, yritysstrategiat ja työvoiman käyttö tai työelämän kehittämis- ja työllisyyspolitiikka näyttävät eurooppalaisessa vertailussa? Mitä tekemistä näillä asioilla on viime vuosien kansainvälisestä talouskriisistä selviytymisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kanssa? Päivillä myös työelämän etiikkaan liittyvä jatkumo: Vastuullisuus ja eettisyys työelämän suhteissa.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita  Työelämän tutkimuspäivien verkkosivustolta osoitteessa  tai konferenssikoordinaattorilta sähköpostitse tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi

  

Yhteenveto Jyväskylän kesäseminaarista 8.6.2011 täältä.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.5.2011 Helsingissä.

EBENin vuosikokous pidettiin Tapiolan T-hetkessä Kampissa 6.5.2011.

Vuosikokouksessa päätettiin mm., että

* jäsenmaksut pidetään ennallaan.

* hallituksessa jatkavat Anu Pylkkänen (Tapiola-ryhmä), Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto), Johanna Kujala (Tampereen yliopisto), Erika Heiskanen (Juuriharja Consulting Group Oy), Antti Kylliäinen (Syfron Oy), Petri Lehtipuu (Novetos Oy), Elina Seikku (CRnet-verkosto).

Uusina varajäseninä hallitukseen valittiin Meri Vehkaperä (Haaga-Helia) ja Niklas Reuter (Tieturi)

 

Yritysetiikka 1/2011 ilmestyi huhtikuussa 2011

 

EBEN Suomi ry:n pikkujoulua vietettiin to 27.1.2011

Tuoreita uudenvuodenlupauksia tukeaksemme aiheena ovat HYVEET. 

 Tervetuloa Ravintola Kolmeen Seppään, Mannerheimintie 14

(käynti Kalevankadun puolelta) 27.1.11 klo 15.30-18.00.

 Mikäli et ole vielä EBEN Suomi ry:n jäsen, voit liittyäjäseneksi myös paikan päällä.

 Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

EBEN Suomen kevätseminaari järjestetään keskiviikkona 21.4.2010 alkaen klo 14 Postimuseossa

PRI Academic Conference: Mainstreaming Responsible Investment 5.-7.5.2010 Kööpenhaminassa

The Amsterdam Global Conference on Sustainability and Transparency 26-28.5.2010 Amsterdamissa

Teemana Rethink. Rebuild. Report. Lisätietoja osoitteessa www.amsterdamgriconference.org/index.php?id=32

2nd International Conference Governance, Fraud, Ethics & Corporate Social Responsibility 10.-13.6.2010 Istanbulissa.

EBEN Research Conference 2010: From Theory to Practice - How does business ethics matter? 14.-16.6.2010 Tampere

Which Values for Which Organisations 9.-11.9.2010 Trentossa Italiassa

"Eettinen johtaminen - kestävää kilpailuetua aikana, jolloin sitoutuminen ei ole in" (Ethical Leadership - sustainable advantage at a time when commitment is not in) 28.9.2010 Helsingissä Finlandia-talossa

Hallituksen kokous 30.11.2010