Pyöreän Pöydän etiikkakeskustelu - Vastuullisuus on turvallisuutta

  • ke 24.11.2021 klo 1516:30
  • verkossa

Tervehdys hyvät ebeniläiset ja muut aihepiiristä kiinnostuneet henkilöt!

Syksyn toisen Pyöreän Pöydän etiikkakeskustelun teemana on vastuullisuus turvallisuuden näkökulmasta. Teemaan meidät johdattaa traumapsykiatri, terapeutti, työnohjaaja, aktivisti ja kanssakulkija Anssi Leikola. Anssi on lupautunut alustamaan kestävästä psykiatriasta, joka asettaa lähtökohdaksi ihmisen ymmärtämisen kokonaisuutena, tuntevana historiallisena toimijana, jolla on tietyt evolutiiviset reunaehdot, ihmislajille ominaiset piirteensä. 

Kestävä psykiatria on ymmärrystä siitä, miten puolustautumiskyky on jokaisen yksilön kehityksellinen saavutus, vaikuttaa perusturvallisuuteen. Ennen kaikkea se palauttaa keskiöön ihmisarvon. Keinoja tarvitaan ennen kaikkea siihen, miten kohdata toinen turvallisuutta herättävästi ja kohti tuloksellista yhteistä tekemistä.

Turvallisuuden/ turvattomuuden kokemus vaikuttaa ihmisen suorituskykyyn ja siihen, kuinka saada oma kapasiteettinsa käyttöön. Yksilöllisesti. Sisäistyvää turvallisuuden tunnetta evoluution kautta ymmärrettävänä ominaisuutena kasvattaa erityisesti tunne kuulumisesta johonkin, yhteisöön. Toisin sanoen, kelpaamisen kokemus on samalla ihmistä kokonaisvaltaisesti, niin psyykkisesti kuin fyysisesti, parantavaa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kuulemaan Anssia ja jakamaan ajatuksiasi luottamuksen ilmapiirissä. Pyöreän Pöydän etiikkakeskustelut tarjoavat siihen hyvän mahdollisuuden.

Vinkkaa kaverillesikin ja muistakaa ilmoittautua tästä linkistä 23.11.2021 mennessä.


terv. EBEN Suomi ry:n hallitus, puolesta Soilikki Viljanen