Arvostus työelämässä - totta vai tarua?

  • ke 7.6.2023 klo 1516:30
  • Verkossa

Kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja arvostus työelämässä

Tervehdys!

Pyöreän Pöydän etiikka -keskusteluiden sarjassa pidetään kevään webinaari yhdessä Henry ry:n vastuullisuus- ja hr-verkoston kanssa.

Tervetuloa mukaan! Voit jakaa tapahtumalinkkiä myös verkostoissasi. Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen linkin kautta

Ilmoittautuneille lähetämme osallistumislinkin sähköpostitse 6.6.2023.

Kesäkuun webinaarissa teemana on arvostus suomalaisessa  työelämässä. Toteutustapana on paneelikeskustelu ja vuoropuhelu panelistien kanssa. Paneelissa Henrietta Karjalainen tuo esiin nuorten näkökulmaa, Saara Reiman inklusiivisuus- ja autisminäkökulmaa sekä Pekka Tölli yleistä arvostusta työelämässä.

Millaisia tunteita ja ennakko-odotuksia nuoret kokevat työelämään astuessaan?
Mitä nuoret ja työpaikan kokeneet konkarit voivat oppia toisiltaan?

Millaisia eriarvoistavia kommunikaatio- ja kulttuurieroja esimerkiksi autistit, etniset vähemmistöt ja maahanmuuttajat kohtaavat työelämässä? 

Miksi me tarvitsemme työpaikalla arvostusta ja nähdyksi tulemista?
Millä keinoilla osoittaa arvostusta? Miten vastaanottaa arvostusta?

Tutustu paneelikeskustelijoihimme:

Henrietta Karjalainen on yrittäjä ja aktiivisesti toiminut muun muassa nuorten itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin edistämisen parissa. Työelämänäkökulmasta hänen tavoitteenaan on vahvistaa vuoropuhelua niin nuorten puolelta kuin työelämän puolelta tulevien odotusten, käsitysten ja toiveiden välillä. Henrietta on valpas ja aikaansaava itsekin nuori tekijätyyppi, joka on muodostanut pohdiskelevia havaintoja työelämästä ja käynyt niistä lukuisia melko syvällisiäkin keskusteluja. Matkan varrelle on osunut sangen mielenkiintoisia havaintoja muun muassa hyvästä ja huonosta johtamisesta, työelämän odotuksista, työnantajamielikuvasta sekä organisaatiokulttuurista. Henrietta on innostunut ja värikäs keskustelija, jolla on aina aikaa paremman maailman rakentamiseen.

Henriikka Karjalainen

Saara Reiman  on VTM ja Konsulttitoimisto Kaiaon yrittäjä. Kaiao tuottaa monipuolisia koulutus- ja konsulttipalveluita autismista ja aistiherkkyyksistä sekä luo aistiystävällisiä tiloja. Saara on autistiyhteisössä aktiivinen keskustelija, yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolestapuhuja sekä neurovähemmistöidentiteetin rakentaja. Inklusiivinen organisaatiokulttuuri, DEI ja neurovähemmistön työelämäesteiden raivaaminen ovat keskeinen osa Saaran työkuvaa.

Saara Reiman

Pekka Tölli on johtava organisaatiopsykologi Mehiläisellä, entinen pankkiiri ja McKinseyn konsultti. Hän auttaa työkseen yksilöitä, johtoryhmiä ja työyhteisöjä voimaan hyvin ja tekemään itselle ja muille merkityksellisiä asioita. Pekan intohimoteema on ihmisten välinen arvostava kohtaaminen. Työssään hän on havainnut, miten tärkeitä nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen ovat ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille.

Pekka Tölli