Osallistumisohjeet

EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2022

Kilpailun tarkoitus

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2022 parhaan yritysten eettisyyteen tai vastuullisuuteen liittyvän opinnäytetyön. Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2019–2021 aikana suomalaisissa yliopistoissa valmistuneet pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi:

  • yritys- ja organisaatioetiikka
  • eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
  • vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen
  • kestävä kehitys yrityksissä ja organisaatioissa
  • sidosryhmäjohtaminen ja -suhteet
  • yhteiskunnallinen yrittäjyys
  • yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi

Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, tutkimuksellisen laadun, tulosten oivaltavuuden ja käytännön merkityksen perusteella. Tutkielmakilpailuun voi osallistua vain yhden kerran. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys.

Näin osallistut

Opinnäytetyön tekijän tai ohjaajan tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Heikkiselle (Anna.L.Heikkinen[at]tuni.fi) viimeistään maanantaina 31.1.2022. Tutkielma ja liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:

  1. Opinnäytetyö
  2. Arviointilausunto 
  3. Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot sekä lyhyet perustelut hakemukselle (maks. yksi sivu), jossa on kiteytetty opinnäytetyön erityiset vahvuudet.

Voittajan julkistaminen

Voittaja julkistetaan 16.–17.3.2022 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään osallistuvan tilaisuuteen ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat EBEN Suomi ry:n vuoden jäsenyyden.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja 
toivotamme kilpailumenestystä kaikille 
osallistujille!

EBEN Suomi ry:n hallitus 
www.eben-net.fi