Missio ja visio

Missio

EBEN Suomi ry on rohkea ja riippumaton työelämän 
ajankohtaisten eettisten kysymysten asiantuntija. Edistämme suomalaisten organisaatioiden
eettistä tietämystä sekä toimintaa yhdistämällä tutkimusta ja käytäntöä.

 

Visio

Olemme aktiivinen ja arvostettu eettisen työelämän edistäjä. Luomme kestävää Suomea, jossa eettinen päätöksenteko on luonteva osa organisaation arkea mahdollistaen tuloksellista, luovaa ja hyvää työelämää.