EBEN Suomi ry:n hallitus 2019

Outi Vehka-aho
Suvi Heikkinen
Sari Puurtinen
Elina Riivari
Karri Sunnarborg
Anna Heikkinen
Marjo Siltaoja

Hallituksen jäsenet 2019

 

Soilikki Viljanen, KTM, EMBA, konsultti, jatko-opiskelija

hallituksen puheenjohtaja, soilikki.viljanen@ethicsinnovation.fi

Soilikki toimii Social Innovation & Ethics -konsulttina  ja on myös jatko-opiskelija Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen oppiaineessa ja on ETHOS- tutkimusryhmän jäsen. Häntä kiinnostaa arvolähtöisen liiketoiminnan tutkiminen ja siinä erityisesti ihmisten kohtaamiseen liittyvä etiikka ja sen kytkökset innovaatioihin.

”EBEN tarjoaa minulle hienon mahdollisuuden päästä tarkastelemaan eettisyyden/vastuullisuuden kenttää eri näkökulmista, verkostoitumismahdollisuuksia ja erityisesti päästä yhdistämään tutkimuksen tekeminen ja käytäntöön viety eettisyys/vastuullisuus.”

 

Outi Vehka-aho, KTM, Tampereen yliopisto

hallituksen jäsen, sihteeri

Outi on tutkija Business2Nature- tutkimushankkeessa Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksen keskittyy sosiaaliseen vastuuseen, sidosryhmiin ja innovaatioihin.

”Varsinkin näin vastikään valmistuneena ja uran alussa olevana kauppatieteilijänä, on tärkeää päästä jakamaan ajatuksia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. EBEN tarjoaa erinomaisen kanavan verkostoitua monipuolisesti ja oppia yhdessä uutta eettisyydestä, vastuullisuudesta sekä liiketoiminnasta.”

Jäsenasioissa minuun voi olla yhteydessä outi.m.lehtonen @ gmail.com

 

Suvi Heikkinen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

hallituksen jäsen

 

Sari Puurtinen, YTM, valmentaja

hallituksen jäsen

Sari toimii valmentajana Juuriharjassa, eettiseen johtamisen ja yhteistyökyvykkyyden kehittämiseen erikoistuneessa valmennusyrityksessä.

Saria kiinnostaa korkean tuottavuuden ja hyvinvoinnin samanaikainen parantaminen eettisesti kestävien ratkaisujen kautta. "Haluan rohkaista ihmisiä näkemään ympärillään enemmän vaihtoehtoja ja ratkaisuja kuin paikallaan pysymistä ja jumittumista. Uskon vahvasti oppimiseen ja kasvuun. Jokainen voi omalta osaltaan kantaa vastuuta enemmän ja tehdä yhteisestä, omasta ja toisten työstä merkityksellisempää, arvokkaampaa ja antoisampaa. Samalla murehtiminen vähenee ja elämä kevenee”.

"EBEN Suomi tarjoaa myös minulle hienon mahdollisuuden verkostoitumiseen. Eettisyyden ja vastuullisuuden tarkasteleminen tieteen ja tutkimuksen tekemisen näkökulmista tarjoaa hyvää lisää valmennustyöhön. Arjen johtamistilanteissa tarvitaan faktaan pohjautuvaa tietoa ja perusteluja, miksi vastuullisuus ja eettinen päätöksenteko sekä toimintatapa ovat tärkeitä ja kestäviä menestystekijöitä."

 

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Adviser, CEO & Founder, Code of Conduct Company Oy

hallituksen jäsen, taloudenhoitaja

 

Elina Riivari, KTT, FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

hallituksen varapuheenjohtaja, Yritysetiikka-lehden toimittaja

Elina on yliopistonopettaja johtamisen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut erityisesti organisaatioiden eettisestä toiminnasta ja innovatiivisuudesta, organisaatiokulttuurista sekä henkilöstöjohtamisesta. Elina kuuluu JY:n kauppakorkeakoulun ETHOS-tutkimusryhmään. 

 

Karri Sunnarborg, yritysetiikan konsultti, Novetos Oy

hallituksen jäsen

 

Anna Heikkinen, KTT, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

hallituksen varajäsen, Yritysetiikka-lehden päätoimittaja

anna.l.heikkinen (at) tuni.fi

Anna on vastuullisen liiketoiminnan tutkija Tampereen yliopiston RESPMAN Research Group -tutkimusryhmästä. Annan väitöstutkimus käsitteli ilmastonmuutoskäsityksiä suomalaisessa liiketoiminnassa. Hänen tutkimusintressejään ovat vastuulliseen liiketoimintaan liittyen erityisesti ympäristöasiat ja sidosryhmäsuhteet. 

"EBEN on minulle keino yhdistää tutkimusta ja käytäntöä sekä verkostoitua eettisyydestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Yritysetiikka-lehden toimittajana pääsen nostamaan esiin kiinnostavia näkökulmia aiheeseen liittyen ja esittelemään niitä EBENin jäsenille."

 

Marjo Siltaoja, KTT, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

hallituksen varajäsen, EBEN executive committee -jäsen

Marjo toimii yliopistotutkijana ympäristöjohtamisen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut erityisesti yritysvastuun teemoista sekä ristiriitaisten päätösten ja organisaatiokäytänteiden oikeuttamisprosesseista.  

”Näen Ebenin erinomaisena kanavana verkottua alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. Organisaatio toimii myös hyvänä areenana  nostaa  esiin moraalikysymyksiin liittyviä jännitteitä ja pohtia niiden ratkomista.”