EBEN Suomi ry:n hallitus 2020

Soilikki Viljanen
Anna Heikkinen
Ellen Lindell
Elina Riivari
Sari Puurtinen
Marjo Siltaoja
Aniina Kinnunen
Karri Sunnarborg

Hallituksen jäsenet 2020

 

Soilikki Viljanen, KTM, EMBA, konsultti, jatko-opiskelija

hallituksen puheenjohtaja, soilikki.viljanen@ethicsinnovation.fi

Soilikki toimii Social Innovation & Ethics -konsulttina  ja on myös jatko-opiskelija Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen oppiaineessa ja on ETHOS- tutkimusryhmän jäsen. Häntä kiinnostaa arvolähtöisen liiketoiminnan tutkiminen ja siinä erityisesti ihmisten kohtaamiseen liittyvä etiikka ja sen kytkökset innovaatioihin.

”EBEN tarjoaa minulle hienon mahdollisuuden päästä tarkastelemaan eettisyyden/vastuullisuuden kenttää eri näkökulmista, verkostoitumismahdollisuuksia ja erityisesti päästä yhdistämään tutkimuksen tekeminen ja käytäntöön viety eettisyys/vastuullisuus.”

 

Anna Heikkinen, KTT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

hallituksen jäsen, Yritysetiikka-lehden päätoimittaja

anna.l.heikkinen (at) tuni.fi

Anna on vastuullisen liiketoiminnan tutkija Tampereen yliopiston RESPMAN Research Group -tutkimusryhmästä. Annan väitöstutkimus käsitteli ilmastonmuutoskäsityksiä suomalaisessa liiketoiminnassa. Hänen tutkimusintressejään ovat vastuulliseen liiketoimintaan liittyen erityisesti ympäristöasiat ja sidosryhmäsuhteet. 

"EBEN on minulle keino yhdistää tutkimusta ja käytäntöä sekä verkostoitua eettisyydestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Yritysetiikka-lehden toimittajana pääsen nostamaan esiin kiinnostavia näkökulmia aiheeseen liittyen ja esittelemään niitä EBENin jäsenille."

 

Ellen Lindell

hallituksen jäsen, sihteeri, konsultti, coach ja sertifioitu CSLE® johdon työnohjaaja

Jäsenasioissa voit olla yhteydessä ebensuomiry (at) gmail.com

Ellen on kokenut johtamisen sekä työyhteisöjen kehittäjä ja valmentaja, jonka missio on hyvän työelämän edistäminen ihmiskeskeistä johtamista edistämällä, ihmisyyttä arvostavin tavoin sekä eettisesti kestävin keinoin.

”Vahva haluni on saada aikaan asiakkaitteni kanssa syvä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa osaamiseni, kokemukseni sekä näkemykseni tuottavat organisaatiolle sellaista lisäarvoa, jolla varmistamme strategian toteutumisen arvoja ilmentäen, vastuullisesti, työntekijöiden merkityksellisyyden kokemusta  edistäen. Olen EBEN Suomi ry:ssä löytänyt ajattelutavalleni ja arvostuksilleni resonanssia, joka edistää missioni toteuttamista ja hyödyttää siten myös asiakkaitani. Eben tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja saada tarkastella laajasti työelämän eettisyyttä sekä vastuullisuutta myös tieteen ja tutkimuksen tekemisen näkökulmista.”  

 

Sari Puurtinen, YTM, valmentaja

hallituksen jäsen

Sari toimii valmentajana Juuriharjassa, eettiseen johtamisen ja yhteistyökyvykkyyden kehittämiseen erikoistuneessa valmennusyrityksessä.

Saria kiinnostaa korkean tuottavuuden ja hyvinvoinnin samanaikainen parantaminen eettisesti kestävien ratkaisujen kautta. "Haluan rohkaista ihmisiä näkemään ympärillään enemmän vaihtoehtoja ja ratkaisuja kuin paikallaan pysymistä ja jumittumista. Uskon vahvasti oppimiseen ja kasvuun. Jokainen voi omalta osaltaan kantaa vastuuta enemmän ja tehdä yhteisestä, omasta ja toisten työstä merkityksellisempää, arvokkaampaa ja antoisampaa. Samalla murehtiminen vähenee ja elämä kevenee”.

"EBEN Suomi tarjoaa myös minulle hienon mahdollisuuden verkostoitumiseen. Eettisyyden ja vastuullisuuden tarkasteleminen tieteen ja tutkimuksen tekemisen näkökulmista tarjoaa hyvää lisää valmennustyöhön. Arjen johtamistilanteissa tarvitaan faktaan pohjautuvaa tietoa ja perusteluja, miksi vastuullisuus ja eettinen päätöksenteko sekä toimintatapa ovat tärkeitä ja kestäviä menestystekijöitä."

 

Elina Riivari, KTT, FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

hallituksen varapuheenjohtaja, Yritysetiikka-lehden toimittaja

Elina on yliopistonopettaja johtamisen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut erityisesti organisaatioiden eettisestä toiminnasta ja innovatiivisuudesta, organisaatiokulttuurista sekä henkilöstöjohtamisesta. Elina kuuluu JY:n kauppakorkeakoulun ETHOS-tutkimusryhmään. 

 

Marjo Siltaoja, KTT, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

hallituksen jäsen, EBEN executive committee -jäsen

Marjo toimii yliopistotutkijana ympäristöjohtamisen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut erityisesti yritysvastuun teemoista sekä ristiriitaisten päätösten ja organisaatiokäytänteiden oikeuttamisprosesseista.  

”Näen Ebenin erinomaisena kanavana verkottua alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. Organisaatio toimii myös hyvänä areenana  nostaa  esiin moraalikysymyksiin liittyviä jännitteitä ja pohtia niiden ratkomista.”

 

Karri Sunnarborg, yritysetiikan konsultti, Novetos Oy

hallituksen jäsen

 

Anniina Kinnunen, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto

rahastonhoitaja

Anniina on tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen oppiaineessa. Väitöskirjassaan hän tutkii suoritusmittauksen, strategian ja organisaation arvojen yhteyksiä osuuskuntatoiminnallisessa organisaatiossa. Hän on osa JY:n kauppakorkeakoulun SALP -tutkimusryhmää.

 

Ida Okkonen, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto

hallituksen varajäsen