Mikä on EBEN Suomi ry?

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

EBEN Suomi ry – EBEN Finland rf yhdistyksen tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niissä toimivien ihmisten etiikan tuntemusta ja arvostusta sekä tasokasta keskustelua niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi yhdistys edesauttaa etiikkaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja etiikan tutkimusta. Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

EBEN Suomi ry:n missio:

“EBEN Suomi on rohkea ja riippumaton suomalaisen työelämän ajankohtaisten eettisten kysymysten asiantuntija. EBEN Suomi edistää eettistä tietämystä ja toimintaa yhdistämällä    tutkimusta ja käytäntöä.”

EBEN Suomi ry:n visio:

“Olemme aktiivinen ja arvostettu eettisen työelämän edistäjä. Luomme kestävää Suomea, jossa eettinen päätöksenteko on luonteva osa organisaation arkea mahdollistaen taloudellista, luovaa ja hyvää työelämää.”

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä määrätietoisesti, ylläpitämään jäsenistöä sekä muuta yleisöä palvelevaa viestintää, järjestämään tilaisuuksia, julkaisemaan materiaalia sekä muilla tavoin edistämään tarkoitustensa saavuttamista.

Toimikauden 2019 tärkein tehtävä on rakentaa toiminnalle näkyvyyttä ja panostaa jäsenmäärän kasvattamiseen.


EBEN Suomi ry - Finland rf on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, Suomeen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2008, ja päätös hankkeesta on tehty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 1.8.2008. 

EBEN Suomi ry - Finland rf on osa johtavaa eurooppalaista yritysetiikan verkostoa EBEN European Business Ethics Network. Useimmissa Euroopan maissa toimii EBENin kansallinen yhdistys.

EBEN Suomi ry - Finland rf järjestää tapahtumia ja järjestää vuosittain opinnäytetyökilpailun

 

Kansainvälinen EBEN Facebookissa

https://www.facebook.com/eben