Mikä on EBEN Suomi ry?

MISSIO:

“EBEN Suomi on rohkea ja riippumaton suomalaisen työelämän ajankohtaisten eettisten kysymysten asiantuntija. EBEN Suomi edistää eettistä tietämystä ja toimintaa yhdistämällä tutkimusta ja käytäntöä.”

VISIO:

“Olemme aktiivinen ja arvostettu eettisen työelämän edistäjä. Luomme kestävää Suomea, jossa eettinen päätöksenteko on luonteva osa organisaation arkea mahdollistaen taloudellista, luovaa ja hyvää työelämää.”

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

EBEN Suomi ry – EBEN Finland rf yhdistyksen tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niissä toimivien ihmisten etiikan tuntemusta ja arvostusta sekä tasokasta keskustelua niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi yhdistys edesauttaa etiikkaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja etiikan tutkimusta. Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.Toimikauden 2020 tärkeimmät tehtävät ovat a) lisätä vuoropuhelua jäsenistön kanssa mielekkään toiminnan edistämiseksi, b) vahvistaa jäsenpohjaa sekä rakentaa toiminnalle näkyvyyttä. Tehdään toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023.

1. Tilaisuudet

Yritysetiikkaa käsittelevien tilaisuuksien järjestäminen on yhdistyksen ydintehtävä. Tilaisuuksilla palvellaan nykyisiä jäseniä, hankitaan yhdistykselle uusia jäseniä ja saadaan näkyvyyttä ajankohtaisten aiheiden kautta.

Kauden 2020 aikana tavoitteena on järjestää ja olla mukana ainakin seuraavissa tilaisuuksissa:

  • Kaksi seminaaria/tilaisuutta: yksi keväällä 2020 ja toinen syksyllä 2020. Tilaisuuksien tarkempi ajankohta, paikka ja teema määritellään myöhemmin.
  • Aloitetaan uusi toimintamuoto eli teematilaisuudet, ”Pyöreän Pöydän Etiikkaa”, jolloin kokoonnutaan keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia eri teemojen pohjalta. Tavoitteena oppia tuntemaan jäsenistöä, verkostoitua ja luoda yhteistä ymmärrystä etiikan aiheiden ympärillä.
  • Osallistutaan keväällä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun järjestämille vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäiville.
  • Jaetaan parhaan yritysetiikkaan liittyvän tutkielman palkinto 2020 vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien yhteydessä.
  • Toimitaan yhteistyökumppanina ja osallistutaan syksyllä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry  järjestämille työelämän tutkimuspäiville Tampereella.

Kansainvälisen verkoston tapahtumat:

  • EBEN Annual Conference
  • EBEN Research Conference

Osallistutaan molempiin kansainvälisiin konferensseihin edellisvuosien tapaan.

 

2. Viestintä

Yritysetiikka-lehteä julkaistaan yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Paperiversion lisäksi lehti on saatavilla sähköisenä verkosta. Lehden lisäksi käytetään sähköistä jäsenkirjettä, jotta jäsenet saavat nopeasti tietoa tulevista tapahtumista.  Jäsenkirjeellä tiedotetaan myös EBENin kansainvälisistä konferensseista. Kauden aikana nettisivuja päivitetään ja hyödynnetään aktiivisesti. Blogikirjoituksia julkaistaan kotisivulla vähintään joka toinen kuukausi. Pyrimme tulevaisuudessa myös osallistumaan aktiivisesti yritysetiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun muita viestintäkanavia hyödyntäen.

 

3. Talous

EBEN Suomi ry ei tavoittele toiminnallaan voittoa. Jatketaan vuonna 2019 aloitettua aiempien tilikausien aikana kertyneen ylijäämään käyttämistä myös vuoden 2020 aikana. Ylijäämää käytetään yhdistyksen markkinointimateriaalien parantamiseen sekä tapahtumakulujen kattamiseen. Haetaan lisäksi apurahaa uudenlaisten tapahtumien järjestämiseen. Tehdään vuoden 2020 aikana kolmivuotisbudjetti tulevien vuosien toiminnan suunnittelun helpottamiseksi.

 

4. Muu toiminta

Yhdistys tukee ja kannustaa yritysetiikkaan liittyvää tutkimustoimintaa etupäässä järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Kansainvälisen verkottumisen tasolla yhteyksiä pidetään yllä. Suomen EBENillä on edustaja kansainvälisen EBENin Executive Committeessa. Kauden aikana keskustellaan ja kirkastetaan ajatusta siitä, miten kansainvälinen toiminta saadaan näkyväksi myös jäsenistölle.

EBEN Suomi ry jatkaa parhaan vuonna 2020 valmistuneen yritysetiikkaan tai eettiseen johtamiseen liittyvän tutkielman palkitsemista. Palkinnon kriteerit vahvistetaan syksyllä 2019 ja sen hakumahdollisuutta mainostetaan heti haun alettua nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, jäsenlistalla ja aktiivien verkostoissa. Palkinto tulee haettavaksi tammikuussa 2020, ja se jaetaan Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä keväällä 2020.

EBEN Suomi ry panostaa edelleen kansalliseen verkottumiseen muiden yritysetiikan toimialalla toimivien organisaatioiden kanssa. Rakentamalla kumppanuuksia pystymme edistämään yritysetiikan tietämystä ja oman yhdistyksemme ja sen toiminnan näkyvyyttä. 

 

EBEN Suomi ry - Finland rf on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, Suomeen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2008, ja päätös hankkeesta on tehty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 1.8.2008. 

EBEN Suomi ry - Finland rf on osa johtavaa eurooppalaista yritysetiikan verkostoa EBEN European Business Ethics Network. Useimmissa Euroopan maissa toimii EBENin kansallinen yhdistys.