Linkkejä hyödyksesi

European Business Ethics Network

EBEN Suomi ry - Finland rf on osa johtavaa eurooppalaista yritysetiikan verkostoa EBEN European Business Ethics Network. EBEN on perustettu vuonna 1987 edistämään kansainvälistä verkostoitumista tutkimuksen, opetuksen, liike-elämän, julkisen sektorin ja järjestöjen keskuudessa. Toiminta on aktiivista. Useimmissa Euroopan maissa toimii EBENin kansallinen yhdistys. 
(www.eben-net.org)

EBEN Suomi ry sosiaalisessa mediassa

Twitter

https://twitter.com/EbenSuomi

Instagram

https://www.instagram.com/ebensuomi/

WeAll-hanke

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen hankkeessa Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WeAll) tutkitaan sosiaalisen vastuun teemoja suomalaisessa työelämässä.  WeAll on konsortio Helsingin yliopiston (Sukupuolentutkimus ja Ruralia-instituutti), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hanken Svenska handelshögskolanin kesken.

http://www.weallfinland.fi/


Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies EJBO

Lehden tavoitteena on tarjota mahdollisuus julkaista ja käydä  
keskustelua etiikan kysymyksistä, jotka koskevat liike-elämää ja  
organisaatioita yleisemminkin. Julkaisu on kansainvälinen, ja  
artikkelit voivat olla sekä empiirisiä tutkimuksia että luonteeltaan teoreettisia  
ja filosofisia.
www.ejbo.jyu.fi

 

FIBS-yritysvastuuverkosto

Vuonna 2000 perustettu FIBS on Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto.
http://www.fibsry.fi/fi/