EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2018: Työelämän etiikkaan liittyvän tutkielman palkitseminen

5.1.2018

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2018 työelämän etiikkaan liittyvän opinnäytetyön. Pyydämme ystävällisesti työelämän etiikkaan liittyvien opinnäytteiden ohjaajia kehottamaan opinnäytteiden tekijöitä osallistumaan tähän kilpailuun. Voittaja julkistetaan 14.-15.3.2018 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa.

Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2016 ja 2017 aikana valmistuneet työelämän etiikkaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, aiempaan tutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun sekä tulosten oivaltavuuden ja käytännön kontribuution perusteella. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys.

Opinnäytteen tekijän tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Heikkiselle (Anna.L.Heikkinen@uta.fi) viimeistään perjantaina 26.1.2018. Tutkielma ja liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:

  1. Opinnäytetyö
  2. Loppulausunto
  3. Hakijan yhteystiedot sekä perustelut hakemukselle (yksi sivu), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä erityiset vahvuudet ja sen merkityksellisyyden tarkastelemansa ilmiön kannalta.

Voittaja julkistetaan 14.–15.3.2018 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään saapuvan paikalle vastaanottamaan palkintoa ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 300 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat vuoden mittaisen EBEN Suomi ry:n jäsenyyden.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

EBEN Suomi ry:n hallitus

Kilpailukutsu (pdf)