European Business Ethics Network EBEN vuosikongressi 2017

18.11.2016

14.–16.6.2017, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, teema: ”Searching for Sustainability in Future Working Life”

Tarkemmat tiedot kongressin kotisivuilla: https://www.jyu.fi/jsbe/ebenac2017 

Kestävää kehitystä käsittelevässä keskustelussa keskitytään usein ympäristöasioihin. Tässä konferenssissa haluamme laajentaa keskustelua muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin, erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen työelämän organisaatioissa ja niiden johtamisessa. Työelämässä on käynnissä huomattavia sosiaalisia, teknisiä, kulttuurisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä muutoksia. Kongressissa keskustellaan näiden muutosten aiheuttamistahaasteista kestävän kehityksen ja vastuullisen työelämän kannalta.

Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi seuraavat: työvoiman monimuotoisuus, intersektionaalisuus, tasa-arvo, 24/7-vaatimukset, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työhyvinvointi ja elämän laatu, inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen, organisatoriset muutokset, organisaatiokulttuuri ja etiikka, ihmisoikeuskysymykset, johtajuuden ja henkilöstöjohtamisen vastuullisuus ja etiikka, hyvä hallinto, laskentatoimen inhimilliset ja sosiaaliset näkökohdat, sosiaaliset/organisatoriset innovaatiot ja yhteiskunnalliset yritykset, digitalisaation/sosiaalisen median eettiset haasteet, sidosryhmät ja niiden johtaminen, yritysetiikan opetus, ilmastonmuutos ja muut ympäristöön liittyvät haasteet.

Ennen EBENin vuosikongressia 2017 järjestetään 13.6. tutkijakoulutettaville tarkoitettu yhden päivän seminaari.

Esitelmäehdotukset on lähetettävä viimeistään 1.3.2017.

Tarkemmat tiedot kongressin kotisivuilla: https://www.jyu.fi/jsbe/ebenac2017

Konferenssin järjestävät yhteistyössä WeAll-tutkimushanke ”Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa” (Suomen Akatemian tasa-arvoon ja sen edistämiseen keskittyvän strategisen neuvoston rahoittama hanke nro 292883), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja European Business Ethics Network EBEN -verkoston Suomen osasto.